Štátna filharmónia Košice pozýva návštevníkov a návštevníčky rozlúčiť sa s 54. koncertnou sezónou a načerpať pred letnými dovolenkami energiu z krásnej hudby.

Záverečný koncert pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta Zbyňka Müllera prinesie bezstarostnú koncertnú predohru Rímsky karneval od Hectora Berlioza a Lisztov bravúrny Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur, ktorý kladie na interpreta vysoké nároky. Úlohy sólistu sa ujal maďarský pianista Zoltán Fejérvári. Virtuóz v pravom slova zmysle je žiadaný na svetových koncertných pódiách. V druhej časti večera si Štátna filharmónia Košice pripomenie 30. výročie úmrtia jedného z najvýraznejších predstaviteľov slovenskej hudobnej tvorby – Eugena Suchoňa.

Záverečný koncert 54. sezóny z abonentného A cyklu sa uskutoční 22. júna 2023 o 19:00 hod. v Dome umenia. Podujatiu bude predchádzať verejná generálka o 10:00 hod. a predkoncertné stretnutie s lektorom dramaturgie Petrom Katinom a umelcami o 18:00 v Malej sále.

FEJÉRVÁRI & LISZT

„Fejérváriho hra je viacvrstvová a precízna, vyžaduje si plnú koncentráciu publika. Každá nota má svoju osobitú dynamiku, charakter a výraz,“ uviedol Kulturvollzug – mníchovský online magazín o kultúre. Zoltán Fejérvári sa ukazuje ako jeden z najzaujímavejších klaviristov novej generácie maďarských hudobníkov. Virtuóz je víťazom súťaže Concours Musical International de Montréal 2017 a držiteľom prestížneho štipendia Borletti-Buitoni Trust Fellowship z roku 2016. Vystupuje ako komorný hráč i ako sólista s orchestrami na európskych aj amerických koncertných pódiách vrátane Carnegie Hall.

Zoltán Fejérvári uvedie v Košiciach spolu s orchestrom Štátnej filharmónie Košice Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur od Franza Liszta patriaci medzi najznámejšie inštrumentálne koncerty 19. storočia. Virtuózne napísaný sólový part kladie extrémne nároky na interpreta a umožňuje mu demonštrovať technické i výrazové schopnosti. Koncert bol niekoľkokrát autorom upravovaný. Hlavná téma má robustný charakter a do popredia vystupujú rysy heroizmu. Poslucháča okrem iného zaujme spevný duet s klarinetom, úsmevný motív s trianglom či grandiózne finále.

BERLIOZ

V diele Rímsky karneval ponúka francúzsky romantický skladateľ Hector Berlioz bezstarostnú zábavu davu masiek a pierotov. Vytvoril tu symfonický obraz plný rytmického temperamentu, orchestrálnej brilancie a jasných farieb v rámci jednej zo svojich najkompaktnejších kompozícií.

Koncertnú predohru približuje aj hlavný hosťujúci dirigent Zbyněk Müller: „Berlioz – to je vždy hudobná revolúcia. Nové, vášnivé hudobné myslenie, prekvapivé nápady, harmonické zvraty, originálna inštrumentácia. Nájdeme to i v jednej z jeho najhranejších koncertných predohier, Rímskom karnevale. Zatiaľ čo pomalá úvodná časť má výrazný a až operný taliansky kolorit, nasledujúce Allegro prekypuje energiou, živosťou a zaujme tiež dráždivou asymetriou hudobných fráz.“ V skladbe znie jasot rímskych ulíc a bujará radosť vo víre hudby a tanca.

SUCHOŇ

Suchoňove Metamorfózy s podtitulom „Päť variácií na vlastné témy“ vznikali v zložitom období rokov 1951–1953 a odzrkadľujú skladateľove vlastné dojmy z vojny, od relatívne pokojného obdobia pred rokom 1939 až po rozorvané vojnové emócie, pričom dielo smeruje k triumfálnemu a optimistickému záveru. Skladba prioritne nesleduje schému tradičných variácií, ale skôr sa uberá novými kompozičnými cestami. Päť častí je spojených cyklickým princípom a spolu vytvárajú ucelený blok v skladateľovej snahe o viacčasťový, homogénny a organicky prepojený monolit.

Dirigent Zbyněk Müller vníma dielo nasledovne: „Suchoňove Metamorfózy predstavujú presne ten typ partitúry, ktorú pri skúškach rád odkrývam. Je to hudba, ktorá rozpráva pozvoľne sa rozvíjajúce myšlienky, pomaly a postupne ich poslucháčovi predostiera, aby potom prostredníctvom ich zdramatizovania dospela do záverečného triumfu. Na pozadí variácií vnímam silný príbeh.“ Ide o brilantné, strhujúce dielo, v ktorom Suchoň prináša vlastné harmonické postupy, osobité orchestrálne farby, hutné, masívne symfonické štruktúry a jedinečný skladateľský jazyk.

Cena vstupného je 12/11/10 €, zľavnené 9/8/7 €, lóža 16 €. Vstupenky na podujatia Štátnej filharmónie Košice sú v predaji aj so zľavami vo vstupenkovej pokladnici Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím. Vstupenky sú v predaji aj online na webe Štátnej filharmónie Košice alebo cez link https://program-sfk.colosseum.eu/. Zľavy je možné uplatniť aj pri online nákupe.

Posledná aktualizácia: 8. júna 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať