Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová sa včera pri príležitosti 102. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika zúčastnila na slávnostnom otvorení novej expozície pod názvom M. R. Štefánik GENERÁL – OSLOBODITEĽ. Štátna tajomníčka spolu s generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea Branislavom Panisom zároveň slávnostne prestrihla pásku novej expozície. 

„Milan Rastislav Štefánik bol nesporne jedným z tých, ktorí bezhranične verili v lepšiu budúcnosť svojho národa. Tento velikán dodnes inšpiruje a je pre mnohých vzorom cieľavedomosti, šľachetnosti, odvahy či lásky k vlasti. Štefánik bol vždy hrdý na svoj pôvod a zostal verný svojmu národu a svojim myšlienkam až do smrti,“ uviedla vo svojom prejave počas otvorenia novej expozície štátna tajomníčka rezortu kultúry Zuzana Kumanová.

SNM – Múzeum SNR – Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnej obci Košariská, otvára oddnes (4. mája) túto expozíciu aj pre verejnosť.  Stvárnením a obsahovou náplňou nová expozícia vizualizuje nielen významné životné etapy štátnika a diplomata generála Štefánika, ale predstavuje ho aj ako znalca umenia, človeka mnohopočetných záľub, ako Slováka srdcom, vždy hrdého na svoj pôvod, národ, ktorému ostal verný v diele i myšlienkach.

„Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo symbolicky k 102. výročiu tragickej smrti gen. M. R. Štefánika pripraviť a sprístupniť novú expozíciu v jeho rodnom dome v Košariskách, kde je prerozprávaný životný príbeh Štefánika veľmi citlivo ,od kolísky až po hrobʻ. V závere expozície je však venovaná pozornosť aj zložitému osudu Štefánikovej pamiatky, teda jeho ,život po životeʻ. Počas prehliadky expozície sa návštevník vráti v čase a priestore – ocitne sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone alebo sa stane svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. Nová expozícia ponúka návštevníkom prežiť nevšedný zážitok a spoznať Štefánika, ako všestranne nadaného človeka,“ povedala Alena Petráková, riaditeľka Múzea Milana Rastislava Štefánika.

Prehliadku novej expozície, ktorá ponúka množstvo doposiaľ nevystavovaných zbierkových predmetov a prvky modernej múzejnej prezentácie, absolvovala Zuzana Kumanová spolu s generálnym riaditeľom SNM Branislavom Panisom, riaditeľkou múzea M. R. Štefánika Alenou Petrákovou či s veľvyslancom Francúzskej republiky na Slovensku J.E. pánom Christopheom Léonzim.

Posledná aktualizácia: 4. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať