Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Mário Maruška sa v dňoch 1. – 3. mája zúčastnil na 6. svetovom fóre pre medzikultúrny dialóg v Azerbajdžane. Medzinárodné podujatie v Baku bolo venované kultúrnej spolupráci za bezpečnosť a mier. Zástupcom rezortov kultúry z celého sveta, predstaviteľom medzinárodných organizácií a renomovaným expertom, umožnilo vymeniť si názory na úlohu medzikultúrneho porozumenia pri riešení zložitých výziev v oblasti mieru  a globálnej bezpečnosti.

Štátny tajomník Maruška využil možnosť vystúpiť, ako prvý slovenský zástupca, na ministerskej konferencii svetového fóra. Vo svojom príhovore zhodnotil medzikultúrny dialóg ako prejav vzájomnej úcty, ktorým vyznávame spoločné hodnoty ako mier, úctu k tradíciám a nádej na lepšiu budúcnosť. Pri tejto príležitosti spomenul aj významnú činnosť špecializovaných dokumentačných pracovísk Slovenského národného múzea zameraných na históriu a kultúru národnostných menšín žijúcich  na Slovensku. „Vzájomné spoznávanie a úcta k cudzím kultúram má pre spoločnosť veľký význam,“  zdôraznil.

Štátny tajomník v rámci pracovnej cesty absolvoval aj bilaterálne stretnutie s ministrom kultúry Azerbajdžanskej republiky a hostiteľom svetového fóra Adilom Karimlim. Počas rozhovoru vyzdvihol relevantnosť otázok, ktoré fórum nastolilo, ako napríklad ochrana kultúrneho dedičstva, klimatické zmeny či výzvy a príležitosti spojené s umelou inteligenciou. Minister zase poukázal na snahu Azerbajdžanu prispieť prostredníctvom fóra k celosvetovému medzikultúrnemu dialógu a k podpore vzájomného porozumenia. Zároveň spomenul, že by rád uvítal slovenských zástupcov aj na ďalšom tohtoročnom podujatí celosvetového významu v Baku, a síce na 29. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Obidvaja prejavili záujem aj o podpísanie memoranda o spolupráci v oblasti kultúry medzi zainteresovanými ministerstvami, ktoré ešte viac umocní našu kultúrnu spoluprácu.

  1. Svetové fórum medzikultúrneho dialógu sa uskutočnilo v rámci „Procesu z Baku“ iniciovaného Azerbajdžanskou republikou v úzkej spolupráci s poprednými medzinárodnými partnermi v roku 2008. Táto globálna iniciatíva je zameraná na podporu porozumenia a harmónie medzi rozmanitými kultúrami.

 

 

Posledná aktualizácia: 6. mája 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať