Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 15. ročníka rovnomennej súťaže stali Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave a hrad Uhrovec.

Osobitný titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“ si prevzali zástupcovia Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave. Odborná porota zároveň udelila Mgr. Ľubici Kadlec Melišovej čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici. V hlasovaní verejnosti najviac hlasov a Cenu Nadácie SPP získal neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante.

Rekordný počet prihlásených národných kultúrnych pamiatok

15. ročník súťaže „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“ priniesol  dosiaľ najvyšší počet 31 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ako aj rekordný počet 78 560 hlasujúcich v rámci súťaže o cenu Nadácie SPP. Víťazov vybrala odborná porota, po absolvovaní obhliadok „in situ“, teda priamo na mieste, a po dôkladnom zvážení zvládnutia procesu obnovy i príbehu každej pamiatky, spomedzi 12 historických pamiatok. Nominácie získali nielen hrady a chrámy, ale aj kaštiele, meštianske domy, či kostolíky, ktoré postavili naši predkovia, často aj z darov. Všetky pamiatky boli obnovené v rokoch 2020 a 2021.

„Prostredníctvom súťaže oceňujeme nesmierne úsilie i trpezlivosť vlastníkov našich národných kultúrnych pamiatok, jednotlivcov, cirkví, či rôznych združení, ktoré smeruje k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva pre nasledujúce generácie. Je pre nás cťou, ak môžeme aktívne prispieť k tomuto úsiliu,“ zhodnotila 15. ročník súťaže Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

V rámci 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix odborná porota udelila tri hlavné ceny. Ich držiteľmi sa stali:

·        Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky,

·        Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislava a

·        hrad Uhrovec za vysoko odborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Laureáti 15. ročníka si okrem sošky Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, prevzali aj finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.

Odborná porota zároveň udelila Mgr. Ľubici Kadlec Melišovej čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici.

Vyhlasovatelia a partneri súťaže udelili osobitný titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“ zástupcom Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave.

Rekordný záujem zaznamenalo tento rok verejné online hlasovanie na stránke www.kpr-fenix.sk. Víťazom hlasovania a držiteľom ceny „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“ sa stal neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante s obnovenou južnou vežou, ktorý získal 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich.

Fénix rozprestrie svoje krídla aj v roku 2023

Do 16. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, ktorý sa uskutoční na jar 2023, sa budú môcť zapojiť vlastníci národných kultúrnych pamiatok, ktorí ukončili proces obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok v priebehu roku 2022. Novinkou nasledujúceho ročníka je úprava podmienok súťaže, ktoré umožnia podporiť aj vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktorí s obnovou začali alebo ju ešte len pripravujú. Súťaž tak vstúpi do procesu obnovy s cieľom sledovať časozberným spôsobom celý proces obnovy, od jej začiatku až po úspešný koniec.

História súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix sa začala písať v roku 2006. Do dnešného dňa bolo udelených celkovo 58 titulov Kultúrna pamiatka roka. Príbehy všetkých, nielen víťazných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa stali už neoddeliteľnou súčasťou uplynulého 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, sú zverejnené na stránke www.kpr-fenix.sk.

Posledná aktualizácia: 9. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať