24. ročník Týždňa slovenských knižníc sa pod tradičným mottom – KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH uskutoční v dňoch 6. marca – 12. marca 2023. Organizátormi podujatia sú: Slovenská asociácia knižníc (SAK), Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Tlačová beseda bude prebiehať 6.3.2023 o 12.00 hod. v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční o 13.00 hod. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry Natálie Milanovej. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

Cieľom celoslovenskej kampane je prostredníctvom početných rôznorodých aktivít pozitívne zviditeľniť knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie s nezastupiteľnou sociálnou funkciou, ktoré mimoriadne aktívne prispievajú k rozvoju znalostnej spoločnosti. Knižnice 21. storočia nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti a zároveň sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obcí, miest, regiónov i krajov. Flexibilne reagujú na aktuálne potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu.

Tohtoročný Týždeň slovenských knižníc 2023 sa venuje veľmi potrebnej téme ako sú hoaxy, dezinformácie, fake news a pod. Témou TSK 2023 je Knižnice, záruka kvalitných informácií. V rámci TSK 2023 organizátori pre knižnice pripravili informačné letáky o dezinformáciách, kde nájdu základné informácie o tejto téme. Tieto letáky môžu ďalej zdieľať so svojimi čitateľmi a šíriť osvetu na tému HOAXov. Taktiež je pripravená séria rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti, či už psychológov, vedcov, lektorov kritického myslenia ale aj pedagógov a analytikov spoločenského diania. Tieto rozhovory sa budú vo forme videa sprístupňovať na sociálnych sieťach počas celého TSK2023.

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc je tradične spojené s odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v roku 2022. Týždeň slovenských knižníc predstavuje počtom zapojených knižníc a pripravovaných podujatí neprehliadnuteľný signál pre celú spoločnosť, že knižnice zohrávajú svoju významnú rolu aj v dnešnom digitálnom veku a svoje služby rozširujú aj vo virtuálnom priestore internetu tak, aby boli na dosah a v prospech všetkým občanom vo všetkých regiónoch Slovenska.

Posledná aktualizácia: 6. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať