Tohtoročný 21. Týždeň talianskeho jazyka sa inšpiroval odkazom velikána talianskeho jazyka a poézie Danteho, ktorý zomrel pred sedemsto rokmi. V Univerzitnej knižnici v Bratislave je pri tejto príležitosti sprístupnená výstava Tieň blaženého kráľovstva, ktorá sa zameriava na “obrázkové” čítanie Božskej komédie. Výstavu pripravil spolu s ďalšími sprievodnými podujatiami Taliansky kultúrny inštitút a osobnou návštevou ju podporila ministerka kultúry Natália Milanová.

„700. výročie smrti Dante Alighieriho dáva umeleckej a kultúrnej obci príležitosť znovu sa zamyslieť nad osobnosťou a dielom otca talianskeho jazyka. Úvah môže byť toľko, koľko má Danteho literárna produkcia nuáns a dejinných podobenstiev. Preto aj Týždeň talianskeho jazyka vo svete, ktorý vznikol z iniciatívy talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce a koná sa pod záštitou talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu, bude venovaný otcovi talianskeho jazyka a velikánovi svetovej kultúry,“ povedala nová riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave Alessandra Sanniti.

Vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave je od 15. októbra 2021 sprístupnená pre verejnosť výstava Tieň blaženého kráľovstva, ktorá ponúka “obrázkové” čítanie Danteho Božskej komédie prostredníctvom diel dvoch súčasných umelcov: ilustrátora Maria Sughiho (nerosunero) a maliara Andreu Maria Berta. Prvý z nich ponúka moderný a post-pandemický pohľad na hriechy v Očistci a druhý prináša naturalisticko-symbolické zobrazenia deviatich nebies Raja. Kurátorom výstavy je Cesare Pomarici.

Podľa Alessandry Sanniti prostredníctvom umeleckej interpretácie vystavujúcich výtvarníkov sa Danteho odkaz dostáva v aktualizovanej podobe bližšie k dnešnému človeku, uväznenému v zmätku medziľudských vzťahov a hľadaní ich zmyslu, ktoré je v tomto historickom okamihu rovnako nevyhnutné ako zložité. „Vnímavému divákovi nemôže ujsť, ako tieto podnety nadobúdajú ešte väčšiu dôležitosť práve v súčasnom období a nútia nás prehodnotiť zabehané modely fungovania spoločnosti a osobné priority. Práve v tom spočíva Danteho veľkosť: v jeho schopnosti prihovárať sa nám naprieč storočiami, preskočiť v čase sedemsto rokov a aj dnes s nami viesť dialóg. Verše Božskej komédie sa opäť stávajú zdrojom inšpirácie a nástrojom skúmania ľudského pokolenia, vyvolávajú otázky a našepkávajú odpovede aj v dnešných, výnimočných časoch,“ dodala riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu.

„Súčasťou výstavy umeleckých diel talianskych výtvarníkov je aj výstava vzácnych vydaní Danteho Božskej komédie z historického aj novodobého fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na výstave Univerzitná knižnica v Bratislave prezentuje výber najzaujímavejších exemplárov tohto významného diela, vydaných od 16. storočia až po súčasnosť,“ informovala generálna riaditeľka knižnice Silvia Stasselová. Výstava je otvorená od pondelka do nedele (10:00 – 18:00 h.) a potrvá do 28. októbra 2021.

Viac informácií: https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/it/

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať