Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR podporil prípravu ďalších krokov v procese rekonštrukcie historickej budovy SND. Reaguje tak na predloženú štúdiu uskutočniteľnosti z októbra tohto roka, ktorej hodnotenie zverejnil dnes, v utorok 8. novembra. Historická budova SND je kvôli zlému technickému stavu uzavretá pre divadelnú činnosť od mája 2021.

Obnova národnej historickej pamiatky i skvalitnenie divadelného zážitku

Podľa hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze je investícia do historickej budovy SND potrebná. Objekt vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu zlého technického stavu, poškodených divadelných technológií, aj morálnej zastaranosti vnútorných priestorov. Projekt predpokladá investičné výdavky vo výške 59 miliónov eur.

“Kvalitná a kontinuálna práca na dokumentácii k historickej budove SND priniesla svoj výsledok, keď odborníci z Útvaru hodnoty za peniaze schválili zámer na rekonštrukciu historickej budovy SND. Postupne, krok za krokom sa približujeme k splneniu toho, čo historickej budove dlžíme,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Celková hodnota komplexnej rekonštrukcie historickej budovy SND je vo výške 46 miliónov eur. Stavebná časť projektu za 26 miliónov eur zahŕňa sanáciu poškodených konštrukcií, renováciu stavebných prvkov, reštaurátorské práce a rekonštrukciu inštalácií. Súčasťou projektu je aj výmena divadelnej technológie za 19 miliónov eur. Cieľom projektu je obnova národnej historickej pamiatky, zabezpečenie priestorov SND na vykonávanie divadelnej činnosti a zvýšenie kvality divadelného zážitku.

Rekonštrukcia je najlepším z troch alternatívnych riešení

Rekonštrukcia historickej budovy bola porovnaná s dvoma ďalšími alternatívnymi riešeniami – rozšírením zadnej prístavby budovy za 48 miliónov eur a s výstavbou nového objektu za 74 miliónov eur. Dôsledná finančná a ekonomická analýza napokon vyhodnotila samostatnú rekonštrukciu historickej budovy ako najvýhodnejšie a investične najmenej náročné riešenie.

Projekt je na začiatku investičného procesu a aktuálne je rozpracovaný na úrovni stavebného zámeru. V ďalšom kroku bude vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorej súčasťou bude aj architektonická štúdia. Podľa posledných odhadov SND, ak bude proces pokračovať bez komplikácií, víťaz súťaže na projekt by mohol byť vysúťažený v polovici budúceho roka.

Ministerstvo financií prostredníctvom Útvaru hodnoty za peniaze odporúča ministerstvu kultúry a Slovenskému národnému divadlu pokračovať v príprave projektu. V tejto súvislosti zároveň odporúča rezortu kultúry  aktualizovať investičný plán uvedením stanovenej priority pri projekte rekonštrukcie.

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil hodnotenie projektu Rekonštrukcia historickej budovy SND v plnom znení na nasledovnom linku.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať