Vo štvrtok 25. mája 2023 sa v Nových Zámkoch uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou sa teší veľkej popularite medzi žiakmi základných a stredných škôl, o čom svedčí jej viac ako 30-ročné trvanie. Nad aktuálnym 31. ročníkom súťaže prevzal záštitu primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein.

Aktuálny ročník súťaže bol tematicky zameraný na 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, 180. výročie uzákonenia (kodifikácie) spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom či 1 160. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. V roku 2023 si pripomíname aj výročia mnohých významných slovenských osobností, napríklad 230. výročie narodenia Jána Kollára alebo 100. výročie narodenia Kristy Bendovej. Z významných zahraničných Slovákov sme súťažiacim dali do pozornosti 160. výročie narodenia Jána Čajaka, redaktora, učiteľa a spisovateľa pôsobiaceho v Srbsku a Maďarsku, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriaval na život Slovákov na Dolnej zemi.

V tomto školskom roku sa do súťaže prihlásilo 96 škôl z celého Slovenska so 461 prácami. Zo zahraničia prišlo 90 prác od krajanov. Do IV. súťažnej kategórie (zahraniční Slováci) prišli práce z 10 krajín sveta a z viac ako dvoch desiatok škôl a centier, čo považujeme za výrazný úspech v porovnaní s minulými rokmi. Zahraničné práce boli z Anglicka, Cypru, Chorvátska, Írska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Švajčiarska a Ukrajiny.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa začne kladením vencov k soche Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a bude pokračovať kultúrnym programom v budove Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Účinkovať bude napríklad Divadelný súbor MoDRé TRaKy, Vráble – víťaz celoštátnej súťaže umeleckého prednesu a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2022 alebo Husľové trio Strunky z Bratislavy – ocenené strieborným pásmom v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2022.

Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní cien víťazom zo štyroch súťažných kategórií organizátori vyhlásia v poradí už 32. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Organizátormi slávnostného podujatia sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Matica slovenská, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i. , Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalší.

Posledná aktualizácia: 23. mája 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať