V zmysle smernice č. 9/2021 sa na verejnom vypočutí môže osobne zúčastniť aj verejnosť. Touto cestou vás pozývame do Dvorany MK SR. Počet zúčastnených osôb je limitovaný do naplnenia priestorových kapacít (platí zásada „kto príde skôr“) bez možnosti komentovania či predkladania otázok inak, ako cez sprístupnenú elektronickú aplikáciu, aby sa zachovala rovnaká možnosť predkladania otázok pre všetkých. Otázky dehonestujúceho charakteru sa nebudú uchádzačom predkladať.  Prístup verejnosti do dvorany bude možný v čase od 13:25 do 19:20 hod. v deň verejného vypočutia (vstup cez výstavnú sálu dvorany bude označený).

Verejné vypočutie sa tiež bude dať sledovať online na YouTube kanáli ministerstva a na facebookovom profile MK SR.

Diváci a diváčky prostredníctvom priamej účasti a videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia SND, ktoré uchádzači predložili a vypočujú si aj ich odpovede na otázky členov poradného orgánu a verejnosti. Projekty rozvoja a riadenia SND budú zverejnené na podstránke verejného vypočutia v deň konania verejného vypočutia, najneskôr v čase začatia verejného vypočutia. Prezentácie týchto projektov na podstránke procesu verejného vypočutia už zverejnené sú.

Kandidáti sa verejnosti predstavia v nasledovnom poradí: Norbert Baxa od 13:30 do 14:50, Boris Ažaltovič od 15:00 do 16:20,  Matej Drlička od 17:00 do 18:20 a Miloslav Oswald v čase od 18:30 do 19:50 hod. Každý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu najviac 20 minút a po pol hodine na otázky poradného orgánu a otázky verejnosti.

V deň verejného vypočutia bude verejnosti k dispozícii elektronická aplikácia Slido, prostredníctvom ktorej bude možné uchádzačom klásť otázky nasledovným spôsobom:

  • do webového prehliadača zadajte www.slido.com,
  • za mriežku (#) vpíšte „snd_priezvisko“ kandidáta, ktorý začal prezentovať v tomto znení:
    snd_azaltovic; snd_baxa; snd_drlicka; snd_oswald;
  • vyplňte otázku a pošlite ju.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom poradného orgánu na položenie ďalších otázok.

Po skončení verejného vypočutia bude poradný orgán hlasovať o uchádzačoch, ktorí nebudú odporúčaní ministerke ako vhodní kandidáti na obsadenie pozície generálneho riaditeľa SND. Mená úspešných uchádzačov, ktorí prešli tretím kolom, budú predložené ministerke, ktorá následne vyberie vhodného uchádzača.

Zápisnicu z celého procesu verejného vypočutia aj s odôvodneniami rozhodnutia poradného orgánu, ako aj záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení verejného vypočutia na vyššie uvedenej podstránke na webovom sídle ministerstva kultúry počas nasledujúcich 6 mesiacov.

Posledná aktualizácia: 6. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať