Pre knižnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR je mimoriadnym medzinárodným úspechom, že Silvia Stasselová – generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave, bola mnohými národnými knižnicami a knihovníckymi združeniami z viacerých kontinentov sveta nedávno oficiálne nominovaná medzi 12 kandidátov do celosvetového výboru najvýznamnejšej medzinárodnej federácie IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions / Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií, ako jediná navrhnutá kandidátka z krajín CEE a V4+.

V prípade záujmu, nájdete zoznam a videá kandidátov do celosvetového výboru IFLA Governing Board na tomto linku:

https://www.ifla.org/g/elections/candidate-statement-videos-gb-member/

Video generálnej riaditeľky UKB na YouTube kanáli IFLA: https://youtu.be/vOsEu5TIQfo

Nezávisle na výsledku volieb do celosvetového výboru IFLA, generálna riaditeľka UKB počas aktuálneho volebného obdobia aktívne zastáva pozíciu členky Európskeho výboru IFLA Europe Division Committee a bola potvrdená za členku európskeho výboru IFLA aj pre ďalšie volebné obdobie 2023 – 2025.

IFLA je globálnym hovorcom knihovníckej komunity a určuje trendy rozvoja knižníc a ich služieb na celom svete. Univerzitná knižnica v Bratislave je jej dlhoročným inštitucionálnym členom.

Posledná aktualizácia: 31. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať