Slovenské národné múzeum musí zopakovať verejné obstarávanie na rekonštrukciu Spišského hradu. S úspešným uchádzačom pôvodnej súťaže nemohlo uzatvoriť zmluvu z dôvodu, že neposkytol v zákonnej lehote riadnu súčinnosť potrebnú k uzatvoreniu zmluvy. Nepredložil totiž požadované dokumenty. Ministerstvo kultúry odporučilo vedeniu Slovenského národného múzea, aby nepodpísalo zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý v poradí a verejnú súťaž zopakovalo. Dodrží sa tým transparentnosť, pravidlá férovej súťaže a zákon.

 

„Napriek tomu, že to celý proces rekonštrukcie predĺži, v zmysle transparentnosti sme nemali inú možnosť, ako odporučiť vedeniu múzea, proces zopakovať. Pre urýchlenie celého procesu sme sa rozhodli, že súťaž bude vyhlásená iba na čiastočnú rekonštrukciu, ktorá bude financovaná z rozpočtu múzea, teda rezortu kultúry,“ vysvetlil generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala. Zároveň doplnil, že ďalšia časť by mala byť financovaná zo zdrojov Európskej únie, konkrétne Programu Slovensko po tom, ako rezort investícií vyhlási výzvu na tento účel.

 

Úplná rekonštrukcia Spišského hradu, národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, je náročná tak z hľadiska rozlohy hradu, ako aj financií potrebných na jeho obnovu. Slovenské národné múzeum ju preto rozdelilo do 5 etáp a bude trvať ešte niekoľko rokov.

Posledná aktualizácia: 19. apríla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať