Ministerka kultúry Natália Milanová berie na vedomie výsledok výberového konania na generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND). Výberová komisia na základe bodového hodnotenia určila za víťaza výberového konania Mateja Drličku, ktorého odporučila ministerke vymenovať do čela SND. Ministerka rozhodne o postupe v súvislosti s vymenovaním štatutára SND v najbližších dňoch.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie 7. októbra 2020 a záujemcovia sa mohli prihlásiť do 7. novembra. Do výberového konania prišli kompletné prihlášky od siedmich uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a vykonania hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do záverečného tretieho kola piatich. Boli medzi nimi: Martin Bendik, Matej Drlička, Peter Kováč, Mário Radačovský a Roman Takáč. Tretie kolo sa konalo 14. a 15. decembra a jeho súčasťou bolo neverejné a verejné vypočutie. Po vypočutí zostavila komisia poradie kandidátov a odporučila ministerke najvhodnejšieho.

Výberové konanie sa riadilo pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

Zápisnicu z výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie, tiež záznam z verejného vypočutia, zloženie 7-člennej výberovej komisie, životopisy uchádzačov a ich projekty zverejnilo ministerstvo na
www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-riaditelka-slovenskeho-narodneho-divadla/.

Posledná aktualizácia: 11. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať