Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné a verejné vypočutie uchádzačov a jednej uchádzačky na post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR). 

Do výberového konania na post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dostalo ministerstvo do termínu 20. mája 2021 štyri prihlášky, a to konkrétne od troch kandidátov a jednej kandidátky: Eduarda Čonku, Aleny Kotvanovej, Kálmána Petőcza a Júliusa Petrusa. Pred neverejným a verejným vypočutím ešte zasadne výberová komisia, ktorá posúdi životopisy, projekty uchádzačov, motivačné listy a výsledky hĺbkových pohovorov.

Tretie kolo sa uskutoční 21. a 22. júna 2021 v sídle ministerstva kultúry (MK SR). V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta a kandidátku oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho alebo jej doterajšej kariéry. Členovia a členky komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou, predstavia uchádzači svoj projekt rozvoja a riadenia verejnoprávneho fondu. Zároveň zodpovedajú otázky verejnosti a členov alebo členiek komisie.

Verejné vypočutie

Verejnosť si vypočutie pozrie prostredníctvom on-line prenosu na facebookovej stránke ministerstva alebo YouTube kanáli. Podrobnosti o on-line prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke v deň verejného vypočutia. Verejnosť  sa môže verejného vypočutia zúčastniť aj fyzicky, a to priamo vo veľkej Dvorane ministerstva kultúry. Kapacita miestnosti je kvôli pandemickým opatreniam obmedzená na 15 divákov a diváčok. Podľa smernice platí zásada „kto príde skôr“. Prístup verejnosti do Dvorany bude možný v čase od 8:30 do 8:50 hod. v deň verejného vypočutia (vstup cez hlavný vchod MK SR). Účasť verejnosti na verejnom vypočutí sa bude riadiť podľa aktuálne platnej vyhlášky úradu verejného zdravotníctva pre hromadné podujatia.

Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a uchádzačiek a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Životopisy uchádzačov

Ministerstvo kultúry dnes zároveň na svojom webovom sídle zverejnilo životopisy uchádzačov a uchádzačky o pozíciu riaditeľa/riaditeľky KULT MINOR. Ministerstvo pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli tiež spätnú väzbu ku kandidátom a kandidátkam na e-mailovú adresu: vyber.riaditelkultminor@culture.gov.sk.

Výberová komisia

Kandidátov a kandidátky na vedenie KULT MINOR posúdi 7-členná výberová komisia. Jej zloženie je nasledovné: Tibór Bohó (zástupca ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR, predseda komisie); nominácia predsedu výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny: Peter Medviď (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manažmentu); nominácia splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity: Jurina Rusnáková (externá odborníčka s reputáciou  a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo rezortu kultúry);  nominácia riaditeľky osobného úradu MK SR: Diana Čekmeová (personálna poradkyňa – externá odborníčka); nominácia zamestnancov verejnoprávneho fondu: Mária Horváth (zástupkyňa zamestnancov KULT MINOR); nominácia rektora Univerzity Komenského v Bratislave: Marta Botiková (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou z akademického prostredia); nominácia riaditeľa Fondu na podporu umenia: Martin Korčok (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou z prostredia organizácií zriadených inými ústrednými orgánmi štátnej správy).

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je zriadený zákonom č. 138/2017 a ide o nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania KULT MINOR prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Súčasnému riaditeľovi KULT MINOR Norbertovi Molnárovi sa končí funkčné obdobie v júli 2021.

Posledná aktualizácia: 14. júna 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať