Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v utorok (20.4.) výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR). Rovnako ako pri ostatných výberových konaniach, aj v tomto prípade chce ministerstvo zaručiť férový, otvorený a transparentný výber štatutára alebo štatutárky, a preto sa rozhodlo vyhlásiť výberové konanie na základe novej smernice ministerstva kultúry o výberových konaniach. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 20. mája 2021. 

Ministerstvo kultúry má od nového vedenia verejnoprávnej inštitúcie viaceré očakávania.  Okrem iného, že vytvorí návrh na funkčný spôsob monitoringu podporených projektov. Toto opatrenie ministerstvo uvádza aj v dokumente revízie výdavkov na kultúru, v ktorom je uvedené, že pre zvýšenie efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na dotačnú činnosť je potrebné zapracovať systematický zber dát o realizovaných projektoch.

Úlohou nového vedenia verejnoprávneho fondu bude taktiež proaktívnejšie reagovať na potreby a spätnú väzbu od aktérov kultúry národnostných menšín. Ministerstvo kultúry od nového štatutára alebo štatutárky očakáva tiež zlepšenie komunikácie so žiadateľmi alebo žiadateľkami, aby bola efektívnejšia, rýchlejšia a adresnejšia.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je zriadený zákonom č. 138/2017 a ide o nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania KULT MINOR prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Súčasnému riaditeľovi KULT MINOR Norbertovi Molnárovi sa končí funkčné obdobie v júli 2021.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 20. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať