18. ročník ocenenia Národná cena za dizajn (ďalej iba „NCD“) sa tento rok zameria na produktový dizajn, ktorý nemusí byť iba hmotný. Medzi prihlásenými možno očakávať aj spleť digitálneho a multimediálneho výstupu. Vyhlasovateľmi NCD sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu.

NCD 2021 je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, firmy spolupracujúce s dizajnérmi a študentov vysokých škôl so zameraním na produktový dizajn alebo súvisiacich odborných disciplín a iných odborníkov pracujúcich v oblasti dizajnu.

 Osem súťažných oblastí aktuálneho ročníka NCD sú otvorené pre rôzne podoby a formy dizajnérskych projektov (materializované, digitálne, multimediálne, konceptuálne, výskumné a iné). Tieto oblasti predovšetkým naznačujú, že skutočná kvalita dizajnu sa prejavuje v jeho pozitívnom vplyve na jednotlivé oblasti života človeka, na celú spoločnosť a životné prostredie. Postupujú od „teritória“ tela, ľudskej individuality a identity (Móda & Životný štýl), cez oblasť voľnočasových aktivít (Šport & Voľný čas), zlepšovanie kvality života v rámci človekom „obývaného“ priestoru (Domov & Verejný priestor), budovanie podnetného pracovného prostredia a bezpečnej dopravy z bodu A do bodu B (Práca & Mobilita) až po vzťah človeka k spoločnosti a životnému prostrediu (Spoločnosť & Životné prostredie). Rešpektujú úctu k tradícii a odvahu prestupovať hranice disciplíny (Umenie & Dizajn & Remeslo), nazerajú za horizont bežného uvažovania (Nové horizonty) a dávajú priestor budúcej generácii profesionálnych dizajnérok a dizajnérov (Študentský dizajn). Oblasť Nové horizonty je venovaná venovaná všetkým návrhom, konceptom, scenárom alebo realizáciám, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam vo zvyšných oblastiach

Cieľom NCD nie je len kritickým okom hodnotiť dizajn, ale aj šíriť povedomie o slovenskom dizajne medzi širokú verejnosť. „Dizajn je najkratšia cesta umenia k človeku. Každý z nás hodnotí dizajn pri kúpe smartfónu, nábytku, odevu alebo knihy. NCD ponúka vynikajúci prehľad slovenského dizajnu za ostatné roky a zároveň vyberá to najlepšie, s čím sa chválime doma i v zahraničí. Počas Roku slovenského dizajnu je práve NCD oslavou a zároveň propagáciou najlepšieho slovenského produktového a komunikačného dizajnu,” hovorí Maroš Schmidt, riaditeľ SCD.

Diela produktového dizajnu možno prihlásiť od štvrtka, 22. apríla, do pondelka, 7. júna 2021, s prácami, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2019 do termínu ukončenia prihlasovania prostredníctvom online formulára.

Viac informácii o Národnej cene za dizajn: https://ncd.scd.sk/

Posledná aktualizácia: 26. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať