V roku 2026 bude mať Slovensko po druhýkrát možnosť získať titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Ten sa každý rok udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Slovensko bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojené s Fínskom. 

O titul EHMK 2026 sa uchádza osem slovenských miest. Kandidátske mestá Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina predstavia hodnotiacej komisii svoje projekty už tento týždeň. Predbežný výber sa uskutoční od 2. do 4. februára a z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie bude online formou.

Prihlášky a vypočutia miest bude hodnotiť skupina odborníkov zložená z expertov na oblasť kultúry a umenia. Nezávislých odborníkov nominovaných európskymi inštitúciami doplnia aj dvaja slovenskí porotcovia, ktorých po konzultácii s Európskou komisiou menovalo ministerstvo kultúry. Ján Sudzina a Jozef Kovalčík budú súčasťou jedenásťčlennej medzinárodnej poroty, ktorá sa bude do online vypočutia prihlasovať z deviatich štátov Európy.

Postupujúcich kandidátov oznámi predseda skupiny odborníkov 5. februára o 15.00. Verejnosť a médiá budú môcť sledovať vyhlásenie výsledkov aj na sociálnych sieťach Ministerstva kultúry SR. Konečný výber je naplánovaný na jeseň, pričom v tejto fáze sa môže skupina odborníkov rozhodnúť kandidátske mestá aj navštíviť. Ktoré mesto ponesie titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 a získa prestížnu cenu vo výške 1,5 milióna eur na počesť Meliny Mercouriovej, bude známe najneskôr v decembri 2021.

Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najuznávanejších projektov Európskej únie. Hostiteľom sa môžu stať všetky mestá EÚ, kandidátske krajiny aj potenciálni kandidáti na členstvo EÚ a členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú zapojení do programu Kreatívna Európa.

Akcia Únie EHMK zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života. Vďaka umeniu a kultúre pomáha zlepšiť kvalitu života obyvateľov, posilňuje spolupatričnosť a podporuje kultúrnu diverzitu Európy. Domáci a zahraniční návštevníci miest sa môžu počas celého trvania projektu zapájať do rôznych kultlúrnych aktivít. Titul EHMK priniesol v minulosti mestám nové príležitosti rozvoja kultúrneho, spoločenského a ekonomického života. Mnohé z nich ako napríklad Lille, Glasgow, Essen či Košice dokázali oživiť svoje mestské centrá, a to najmä vďaka tvorivosti, novým návštevníkom a medzinárodnému uznaniu.

Posledná aktualizácia: 1. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať