Celkovo dvadsaťtri veľkoformátových obrazov svetových osobností rómskeho pôvodu putuje v tomto roku po kultúrnych inštitúciách Prešovského samosprávneho kraja. Medzi osobnosťami je aj prvá rómska spisovateľka Elena Lacková, ktorej sté výročie narodenia si tento rok pripomíname. Výstavu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (ŠVK) doteraz v len prešovskom kraji videlo už takmer 5000 návštevníkov.

„Cieľom výstav je širokej verejnosti, ale aj rómskej minorite priblížiť osobnosti, ktoré sa preslávili vo svojej profesii, no o ktorých sa nevie, že mali rómsky pôvod. Zámerom bolo tiež poukázať na to, že aj Rómovia tvoria významné hodnoty v kultúrnospoločenskom živote,“ uviedla riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Valéria Závadská.

Autorom obrazov je mladý rómsky výtvarník Jozef Fečo z Kračúnoviec (okres Svidník), ktorý prvých 13 obrazov namaľoval pop-artovým štýlom na stavebný sadrokartón ešte v roku 2015 v rámci projektu Živé knihy. Druhá séria desiatich obrazov na plátne bola vytvorená koncom roka 2020 v rámci medzinárodného projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater – Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom.

Počas celého novembra bude výstava sprístupnená návštevníkom Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. Ak to pandemická situácia dovolí, výstava by sa mala v decembri presunúť do Podtatranskej knižnice v Poprade.

„Chcem sa poďakovať Prešovskému samosprávnemu kraju, že nám umožnil s výstavou vstúpiť do svojich kultúrnych zariadení počas celého roka 2021 a priniesť tak iný pohľad na rómsku národnostnú menšinu väčšinovej spoločnosti, ale aj samotným Rómom. Zároveň ďakujem aj zástupcom týchto organizácií, že o výstavu s rómskou témou prejavili záujem,“ informoval Roman Čonka, vedúci oddelenia dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry ŠVK (DICRK).

Pre tých, ktorí nemajú možnosť originálne obrazy vidieť počas výstav, pripravila Štátna vedecká knižnica v Prešove špeciálny katalóg v tlačenej aj elektronickej verzii. Katalóg v náklade 600 kusov bude v nasledujúcich týždňoch distribuovaný do základných a stredných škôl, komunitných centier, ale aj do knižníc a osvetových zariadení, ktoré pracujú aj s rómskymi deťmi a mládežou.

„Výstavy spolu s katalógom sú skvelou príležitosťou spoznať známe svetové osobnosti ako bol napríklad Joaquin Cortes, Yul Brynner, či Rita Hayworth alebo Charles Chaplin v novom uhle pohľadu. Môžu byť aj inšpiráciou zoznámiť sa s Esmou Radžepovou, vypočuť si jej virtuózny spev. Alebo si prečítať  knihu Eleny Lackovej Narodila som sa pod šťastnou hviezdou a pokúsiť sa prostredníctvom tejto knihy pochopiť svet Rómov,“ uviedla Daniela Obšasníková z DICRK.

Katalóg obsahuje fotografie rómskych osobností s informáciami v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku. „Preklad textov v katalógu bol zaujímavou skúsenosťou, pri ktorej som sa dozvedala mnoho nových, menej známych informácií o osobnostiach svetového významu, ako aj o ďalších, známejších v spoločenstvách v priestore Česka a Slovenska. Celý proces prebiehal s vedomím, že teraz si ľudia doma a v zahraničí dokážu stotožniť tieto pozitívne, silné osobnosti s faktom, že to boli Rómovia. Za túto príležitosť som vďačná,“ doplnila Erika Godlová z DICRK.

Podľa Jany Gáborovej Krokovej (DICRK) cieľom bolo dotvoriť obraz zobrazených osobností v katalógu aj prostredníctvom slova. „Konceptualizácia informácií vychádzala z bádania v odborných a populárno náučných publikáciách, článkoch, či štúdiách. Údaje v katalógu teda zároveň umožňujú poznať výnimočnosť, osobitosť a jedinečnosť namaľovaných osobností. Verím, že každý, komu sa do rúk dostane náš katalóg, obohatí svoje poznanie,“ spresnila.

Autorkou grafického vyhotovenia katalógu je výtvarníčka a grafička oddelenia informačných technológií Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Radka Riňaková Repková. „Výrazná farebnosť,  týchto obrazov odráža vášeň, až živelnosť maliara. Katalóg svojím spracovaním iba podčiarkol kontrastnú farebnosť a intenzitu portrétov. Maľby prezentuje chronologicky, v poradí ako v priebehu niekoľkých rokov vznikali. Práca s týmto materiálom, aj s textami v troch veľmi odlišných jazykoch ma tešila a dúfam, že výsledok sa bude páčiť,“ doplnila.

Pre záujemcov je pripravených 50 kusov katalógu s originálnym podpisom autora portrétov Jozefa Feča.

Posledná aktualizácia: 28. októbra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať