Ministerstvo kultúry zverejnilo začiatkom marca výzvu na pomoc pre neziskový sektor kultúry. Lehota na podávanie žiadostí je v týchto dňoch v polovici. Žiadatelia si môžu požiadať o dotáciu až do výšky 50-tisíc Eur do 30. marca. 

„Výzva je určená občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám dlhodobo pôsobiacim v kultúre. Sú to napríklad divadelné súbory, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov alebo organizátori rôznych festivalov.  Ja osobne som sa niekoľkokrát vyjadrila, že túto časť kultúry považujem za veľmi dôležitú a nevyhnutnú. Som úprimne rada, že na príprave výzvy pre neziskový sektor s nami spolupracovali tí najpovolanejší a tie najpovolanejšie – zástupkyne a zástupcovia nezávislej kultúry, ktorým patrí moja vďaka,“ uviedla ministerka Natália Milanová.

Prostredníctvom tejto výzvy ministerstvo kultúry formou dotácií preplatí subjektom dlhodobo profesionálne pôsobiacim v sektore kultúry 20% ročných prevádzkových nákladov a 80 % medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia COVID-19. Dotáciu môžu získať všetky subjekty, ktoré mali medziročný pokles príjmov z kultúrno-kreatívnej činnosti minimálne o 30 percent. Minimálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť 2000 EUR a maximálna výška dotácie je 50 000 EUR.

Prvé peniaze na účtoch už do konca marca

„Doposiaľ sa zapojilo už 81 subjektov a kumulatívne žiadaná suma je cez 1,5 mil. eur. Sme pripravení vyhovieť všetkým oprávneným žiadostiam. Včera som podpísala kladné posúdenia prvých žiadostí, a to napríklad pre subjekty ako sú Projekt Fórum, Art Gallery (divadlo LA KOMIKA), občianske združenia Človečina či Modrá nota. Peniaze na účtoch by žiadatelia mali mať do konca mesiaca. Do konca výzvy zostáva menej ako 2 týždne a ja by som chcela touto cestou vyzvať neziskové organizácie pôsobiace v kultúre, aby našu výzvu využili,“ doplnila ministerka Natália Milanová na dnešnej tlačovej konferencii.

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie fungujúce ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesá, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, organizátori rôznych kultúrnych workshopov a vzdelávania, ktoré vznikli pred 1.1.2020 a dlhodobo pôsobia v rámci sektoru kultúry. Možnosť predkladať žiadosti je otvorená do 30. marca 2021.

Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia a žiadateľky na webstránke Ministerstva kultúry. Okrem podrobného návodu ako požiadať o dotáciu tu nájdu tiež sériu najčastejších otázok a odpovedí a dotačnú kalkulačku. K dispozícii je im zároveň Korona tím ministerstva, ktorý každý deň odpovedá na ich otázky a usmerňuje ich pri podávaní žiadostí.

Výzva pre profesionálov a profesionálky z KKP

Ministerstvo kultúry v týchto dňoch zároveň pracuje na podmienkach výzvy pre poskytovanie covidových dotácií fyzickým osobám, takzvaným „profesionálom z kultúrno-kreatívneho priemyslu“. Výzvu pripravuje Korona tím ministerstva kultúry a súčasťou konzultačného tímu sú zástupcovia a zástupkyne jednotlivých sektorov, ako napr. Hudobná Únia Slovenska alebo Klub nezávislých divadiel.

„Jednou z podmienok na podanie žiadosti o dotáciu bude zápis žiadateľa a žiadateliek do evidencie  profesionálnych umelcov alebo evidencie iných profesionálov v kultúre. Obe evidencie zastrešuje Fond na podporu umenia (FPU) a administratívny proces zápisu do evidencie prebieha cez ich registračný systém. Chcem preto vyzvať všetkých profesionálov a profesionálky z kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktorí si budú chcieť podať žiadosť o túto dotáciu, aby sa čím skôr zapísali do tejto evidencie. Zápis do evidencie je nevyhnutný, aby ste po spustení výzvy mohli žiadať o covidovú dotáciu z ministerstva kultúry,“ vyzvala ministerka Natália Milanová.

Fyzické osoby pôsobiace v kultúrno-kreatívnom priemysle sa môžu do evidencie zapísať podľa postupu zverejneného na webstránke FPU:  https://www.fpu.sk/sk/ziadost-o-zapis-do-evidencie-profesionalnych-umelcov-a-inych-profesionalov-v-kulture/

Evidencia profesionálnych umelcov a evidencia iných profesionálov v kultúre je verejne prístupná, svoj zápis si môžu vďaka tomu následne skontrolovať na stránke https://podpora.fpu.sk/evidencia

O termíne zverejnenia a ostatných podmienkach pripravovanej výzvy pre poskytovanie covidových dotácií fyzickým osobám z kultúrno-kreatívneho priemyslu bude ministerstvo kultúry verejnosť informovať.

Posledná aktualizácia: 27. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať