Divadelný ústav spolu s Ministerstvom kultúry SR (MK SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov do slovenskej expozície na Výstave krajín a regiónov v rámci 15. ročníka Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru, ktoré sa bude konať 8. – 18. 6. 2023 v Prahe (Pražská tržnica v Holešoviciach).

Predložené návrhy na reprezentáciu Slovenska musia zodpovedať zadaniu Umeleckej koncepcie PQ 2023 (viac info v brožúre Vyhlásenie 15. ročníka Pražského Quadriennale, dostupnej na www.pq.cz) a mali by predstaviť inovatívne projekty, umelcov a odborníkov.

PQ 2023 prechádza zásadnými zmenami, z výstavného projektu sa stáva festival, ktorý je postavený na performativite a interdisciplinárnosti, kde sa diváci menia na aktívnych spoluúčastníkov. Podrobnejšie informácie k inováciám, ako aj k hlavnej téme PQ 2023 RARE – vzácne, unikátne, jedinečné – sú k dispozícii na nasledovnom linku: https://www.pq.cz/wp-content/uploads/2021/06/Open-Call-CZE.pdf

Termín podania prihlášok do 1. kola je 15. september 2021. Po tomto termíne predložené návrhy projektov nebudú do výberového konania zaradené. V rámci 1. kola posúdi vystihnutie zadanej témy PQ 2023 podľa výzvy hlavného usporiadateľa; výtvarné riešenie a technický náčrt predkladaného projektu odborná porota v zložení:

 • prof. Mgr. Jozef Ciller, scénograf, pedagóg scénografie na VŠMU v Bratislave;
 • prof. Mgr. Peter Čanecký, kostýmový výtvarník, vedúci Katedry scénografie na VŠMU v Bratislave a predseda OZ profesionálnych scénografov a technikov PRO SCENA – SLOVENSKÁ SCÉNOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ;
 • Mgr. Mária Rišková, nezávislá odborníčka v oblastiach dizajn, multimédiá a kultúrne dedičstvo;
 • Zuzana Pacáková, MA, umelecká riaditeľka a kurátorka medzinárodného festivalu Biela noc na Slovensku;
 • Mgr. Marek Adamov, riaditeľ kultúrnych centier Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga;
 • Mgr. Barbara Brathová, kunsthistorička, zástupkyňa MK SR;
 • Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

Vybrané projektové tímy budú do 30. 9. 2021 elektronicky oboznámené o postupe do 2. kola, v ktorom dostanú skicovné vo výške 250 €. V 2. kole dodajú do 15. novembra 2021 nasledovné podklady:

 • Podrobnú kurátorskú koncepciu, vrátane hlavnej témy, inštalačného poňatia a kontextových aspektov expozície a tvorivého tímu
 • Vysvetľujúci text ako navrhovaná koncepcia podporuje celkovú umeleckú koncepciu PQ 2023
 • Základný návrh idey vizuálneho riešenia expozície (vizuálne riešenie a textový komentár) – predpokladaná veľkosť expozície je 20 m2 (bude spresnená).
 • Predpokladaný položkový rozpočet expozície. Predpokladaný finančný príspevok MK SR pre expozíciu na Výstave krajín a regiónov je 33 000 €. Rozpočet musí obsahovať všetky predpokladané náklady (autorské honoráre, výrobu, realizáciu a i.).
 • Životopis kurátora/-ov alebo autora/-ov s prehľadom doterajšej činnosti.

Viac informácií o výzve je k dispozícii na tomto odkaze: https://www.theatre.sk/form/predkladanie-projektov

Posledná aktualizácia: 16. júla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať