Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023.  Ceny ministerky kultúry SR sa udelia v roku 2024 na prelome leta a jesene.

Písomné návrhy na laureátov sa môžu posielať v troch kategóriách:

a) cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),

b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),

c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

 

Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

 

Termín na predkladanie návrhov je do 31. mája 2024.

Podrobné informácie nájdete na: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerka-kultury/cena-ministerky-kultury-sr/.

Posledná aktualizácia: 30. apríla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať