Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení, podpora skvalitňovania ich činnosti, vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v týchto inštitúciách, ako aj snaha zvýšiť spoločenský status a ohodnotenie kultúrno-osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry. 

Termín na predloženie nominácií je do 28. februára 2020. Podrobné podmienky a ďalšie informácie nájdete v Štatúte súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka a v Pravidlách súťaže a rokovacom poriadku odbornej poroty súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka (materiály nájdete TU).

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať