V pondelok 28. marca zasadal Stály výbor WIPO o ochranných známkach, dizajnoch a zemepisných označeniach. Počas podujatia zaznela séria vyhlásení odsudzujúcich agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Témou vyhlásení bolo porušovanie medzinárodného práva, najmä Charty OSN a ľudských práv, nerešpektovanie humanitárnych koridorov, útoky Ruska na civilistov, ako aj porušovanie práv duševného vlastníctva zo strany Ruska. 

Slovenská republika prezentovala vyhlásenie v mene celej regionálnej skupiny štátov CEBS (štáty strednej Európy a Pobaltia)

Slovensko, ktoré aktuálne predsedá regionálnej skupine CEBS v rámci WIPO, vystúpilo ako prvé s vyhlásením odsudzujúcim bezprecedentnú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Zdôraznilo porušovanie medzinárodného práva a vyzvalo Ruskú federáciu na zastavenie bojov, stiahnutie všetkých vojenských síl z Ukrajiny a na rešpektovanie územnej celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny. V mene skupiny CEBS zároveň podporilo nároky Ukrajiny, aby WIPO vo svojich registroch a všeobecne pri právach duševného vlastníctva rešpektovalo medzinárodne uznané hranice Ukrajiny a aby všetky práva duševného vlastníctva pochádzajúce z dočasne okupovaných území niesli ako označenie krajiny pôvodu Ukrajinu.

Vyhlásenie regionálnej skupiny CEBS na čele so SR priamo podporili viaceré štáty. V podobnom duchu vystúpili regionálna skupina B, Veľká Británia, Kanada, USA, Francúzsko v mene EÚ, Austrália, Švajčiarsko, Japonsko, Španielsko a Južná Kórea.

Ukrajina novým členom regionálnej skupiny CEBS vo WIPO

Vzápätí vystúpila so svojím silným vyhlásením voči Ruskej federácii aj samotná Ukrajina, ktorá sa v marci 2022 stala členom regionálnej skupiny CEBS v rámci WIPO. Zaradenie Ukrajiny do skupiny CEBS jej umožní v plnej miere využiť výhody členstva vo WIPO v oblasti duševného vlastníctva a stimulovať inovačný a kreatívny potenciál, ktorý bude významným faktorom pri obnove vojnou zničeného hospodárstva krajiny.

Walk-out ako reakcia na vyhlásenie Ruskej federácie

Nasledovala ostrá reakcia Ruskej federácie, ktorá odmietla všetky obvinenia a varovala WIPO pred prijatím týchto obvinení. Vo svojom vyhlásení naďalej tvrdila, že iba implementuje právo na sebaobranu a vojenskú agresiu označila ako  „špeciálnu operáciu, cieľom ktorej je ochrániť Ruskú federáciu pred nacistickou hrozbou a spustením novej svetovej vojny“. Ruská federácia ďalej uviedla, že „nemohla ďalej tolerovať otvorený teror a genocídu ľudí v Doneckej a Luhanskej republike“, obvinila z nich údajný „nedemokratický vládny režim“ v Kyjeve a dodala, že predstavitelia tohto režimu „budú súdení a spravodlivo potrestaní…“

Na tieto slová Ruskej federácie reagovali prítomní predstavitelia ostatných krajín walk-outom z plenárnej miestnosti WIPO. Miestnosť opustili predovšetkým všetky členské krajiny EÚ a väčšina prítomných krajín CEBS-u vrátane Slovenska, Česka, Litvy, Slovinska a Poľska, ako aj Veľká Británia, Kanada, Švajčiarsko a mnohí ďalší. Išlo vôbec o prvý walk-out v rámci WIPO vo vzťahu k Ruskej federácii.

O organizácii WIPO – Svetová organizácia duševného vlastníctva

World Intellectual Property Organization (WIPO) so sídlom v Ženeve je organizáciou OSN na ochranu priemyselného vlastníctva, autorského práva a s ním súvisiacich práv. WIPO bola založená v roku 1967 a aktuálne združuje 193 členských štátov. Slovenská republika je členom WIPO od roku 1993.

Posledná aktualizácia: 1. apríla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať