Ministerka kultúry Natália Milanová a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis dnes na Spišskom hrade oznámili začiatok veľkej a náročnej obnovy Spišského hradu, ktorá sa prioritne sústredí na záchranu Románskeho paláca. Zároveň budú zrekonštruované aj západné paláce (paláce Zápoľskovcov – dnešné expozície múzea) a hradná kaplnka sv. Alžbety. Finančné prostriedky vo výške 4 810 000,- € na zabezpečenie spomenutých prác získalo SNM na základe uznesenia vlády SR zo štátneho rozpočtu.

Románsky palác získa novú tvár

„Spišský hrad patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy v Európe, od roku 1993 je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Samotné bralo nesie dôkazy osídlenia už od čias praveku, od 13. storočia vznikal na tomto mieste hrad, ktorého súčasťou bol aj Románsky palác. Doteraz je našou najstaršou a najcennejšou palácovou architektúrou tohto typu. Jeho stav bol, však už niekoľko rokov výsostne alarmujúci. Som rada, že už onedlho začne prebiehať čulý pracovný ruch, ktorého výsledkom bude reštaurovaný palác v plnej kráse,“ hovorí ministerka kultúry Natália Milanová.

Havarijný stav Románskeho paláca je výsledkom predovšetkým oslabenej statiky murív a silnej deštrukcie korún muriva. „Návrh rekonštrukcie Románskeho paláca preferuje kombináciu reštaurátorského prístupu a stavebných prác,  tzn. preferuje  záchranu historických detailov, vrátane omietok, pred iba stavbárskym prístupom k rekonštrukcii. Románsky palác bude staticky zaistený, vrátane sanácie brala, na ktorom stojí. Samotná architektúra paláca bude reštaurovaná a vo finálnej etape bude palác prestrešený formou tzv. opačnej, dovnútra otočenej strechy, ktorá neprečnieva cez siluetu múrov. Strecha je navrhnutá tak, aby spevňovala korunu muriva paláca po obvode a zároveň istila strechu, navrhnutú formou predpätej textilnej membrány,“ vysvetľuje Mária Novotná, riaditeľka SNM – Spišské múzeum.

Rekonštrukčné práce na hrade by mali prebiehať do konca roka 2024, pričom od letnej sezóny 2022 bude pre ich náročnosť hrad pre turistov prístupný len v obmedzenej miere, bez horného nádvoria. „Na strednom a dolnom hrade sa však aj v tomto čase budeme snažiť ponúknuť návštevníkom zaujímavý program. Spomenuté prístupné priestory sa budeme snažiť využiť v maximálne možnej miere na prezentáciu dejín hradu a na organizáciu podujatí pre čo najširšie spektrum návštevníkov. Z dolného nádvoria plánujeme vytvoriť tzv. kultúrny bod, ktorý ponúkne miesto na realizáciu kultúrnych aktivít mladým umelcom, hudobníkom, divadlám. Našou ambíciou je pokračovať aj v úspešných projektoch ako Divadelné piatky, Hudba z hradu či Tajomné noci na hrade,” poznamenáva GR SNM Branislav Panis.

Rekonštrukcia Spišského hradu

Obnova Spišského hradu prebiehala v menšom rozsahu aj posledné roky. SNM – Spišskému múzeu sa počas nej podarilo vybudovať inžinierske siete na hrade, vďaka ktorým sa zlepšilo monitorovanie bezpečnosti areálu. SNM tiež vyriešilo vodovodné a kanalizačné prepojenie nádvorí, do zeme sa dostali elektrické rozvody, z hradieb boli odstránené visiace staré káble, sanovalo sa bralo pod západnými palácmi a tiež priľahlé múry. Komplexnou rekonštrukciou a reštaurovaním prešla architektúra tzv. kapitánskeho domu, kde všetka „nová technológia“ vyústila a odkiaľ sa aj ovláda. Vybudovaný bol moderný systém aktívnej ochrany pred účinkami blesku. Aktuálne dokončujeme štet cesty v románskom predhradí, ktorý zlepší prístup návštevníkov medzi jednotlivými nádvoriami. “Z vlastných prostriedkov realizujeme konzervovanie hlavnej vstupnej brány, v dvoch etapách sme sanovali časť uvoľneného muriva v hradbách dolného nádvoria (smerom k mestu Spišské Podhradie ) v celkovom náklade do 300 tisíc €. Pre úplnú sanáciu opevnenia v tejto časti je potrebné realizovať ešte III. etapu  stabilizáciou základu a päty opevnenia s predpokladaným nákladmi 50 tis. eur,” dodáva Mária Novotná.

Počas súčasnej rekonštrukcie Spišského hradu plánuje Slovenské národné múzeum pripraviť projektovú dokumentáciu na ďalšie časti, a to východné paláce a múry, sanácia hradného brala a celé horné nádvorie, v ktorých vzniknú nové výstavné priestory, ktoré budú venované archeologickým expozíciám. Predpokladané náklady novú projektovú dokumentáciu sa odhadujú na 150 tis. € a náklady na samotnú obnovu okolo 5 mil. €. „Tento projekt je pokračovaním rekonštrukcie celého Spišského hradu. Snahou národného múzea je príprava kontinuálnej a postupnej obnovy Spišského hradu. Po ukončení horného hradu, počítame aj s obnovou stredného aj dolného hradu. Osobitne sa pripravujeme aj na zvýšenie a skvalitnenie služieb návštevníkom, a to najmä v priestore podhradia, kde by mali vzniknúť okrem technických priestorov múzea, aj priestory pre návštevníkov, ako sú miesta na občerstvenie, predaj suvenírov a ďalšie služby. Tento proces nie je možné zvládnuť v krátkej dobe, preto ho odhadujeme na 10 rokov a celkové náklady sa pohybujú v sume 20 mil. €. Národné múzeum bude na tomto projekte spolupracovať so samosprávou, okolitými mestami a obcami,“ dodáva generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Posledná aktualizácia: 10. júna 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať