Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni otvára 8. októbra na zámku Schloss Hof jedinečnú výstavu s názvom Slovenské kroje – tvorivé synergie (Slowakische Trachten – Kreative Synergien) v rámci Týždňa slovenskej kultúry v Rakúsku. Zámerom projektu je ukázať bohatstvo ľudového prejavu v oblasti krojovej tvorby a krojových doplnkov zo zbierok ÚĽUV-u, predstaviť dokumentačnú a zbierkotvornú činnosť, spoluprácu s ľudovými výrobcami a dizajnérmi.

Názov výstavy: Slovenskékroje–tvorivé synergie (Slowakische Trachten –Kreative Synergien)

Miesto konania: Zámok Schloss Hof

Otváracie hodiny: Denne včase 10.00 –18.00 hod.

Trvanie výstavy: 8. 10. -1. 11. 2021 a20. 11. –15. 12. 2021

Kurátor výstavy: Silvia Fedorová

Výstava je určená pre širokú verejnosť, ale osloví aj odborníkov. Výber krojov a krojových súčiastok zohľadňuje regionálnu diverzitu a upozorňuje na lokálne špecifiká.Týždeň slovenskej kultúry v Rakúsku dáva priestor vyniknúť lokálnej kultúre Slovenska a podporuje vzájomné partnerstvo s krajinou, ktorá je nielen našim blízkym susedom, ale aj partnerom na poli rozvoja kultúry a uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva. Výstava Slovenské kroje – tvorivé synergie (Slowakische Trachten – Kreative Synergien) na zámku Schloss Hof bude prístupná verejnosti od 8. októbra do 1. novembra a následne od 20. novembra do 15. decembra 2021.

„Návštevníkom chceme ukázať to najlepšie, čo sa v zbierkach Múzea ľudovej umeleckej výroby nachádza. Ukážky historických krojov a krojových súčastí sú doplnené o ukážky súčasnej krojovej výroby. Výstavu uzatvára módna tvorba inšpirovaná ľudovým odevom a modelmi od 50-tych rokov 20. storočia po súčasnosť,“ hovorí o výstave kurátorka Silvia Fedorová.

K najvýraznejším prejavom tradičnej hmotnej kultúry Slovenska patril v minulosti odev. Tradičný odev bol úzko spätý so spôsobom života na vidieku a nepodliehal takým rýchlym zmenám ako odev v meste. Zmeny začal urýchľovať až prechod k mestskému spôsobu života po prvej svetovej vojne. V čase založenia Ústredia ľudovej umeleckej výroby roku 1945 bol tradičný odev na mnohých miestach našej vlasti ešte stále prítomný. To poskytlo pracovníkom ÚĽUV-u priestor na systematický výskum v teréne (trval takmer 40 rokov), v rámci ktorého sa podarilo zozbierať množstvo odevných súčiastok a tradičných výrobných techník, skôr než upadli do zabudnutia. Dnes sú vybrané tradičné odevy, čepce, party či živôtiky uložené v zbierkach Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV). Pochádzajú z rôznych oblastí Slovenska, preto je možné pozorovať ich rôznorodosť a špecifiká. Hmotné predmety dopĺňajú kolorované kresby a štúdie tradičného odevu, ktoré v tom čase vytvorila akad. mal. Viera Líčeníková-Škrabálová a dnes sú taktiež ceneným študijným materiálom. Popritom sú v zbierkach MĽUV aj módne návrhy tejto výtvarníčky.

Výstavu Slovenské kroje – tvorivé synergie dopĺňa súčasná módna tvorba inšpirovaná slovenským tradičným odevom z rúk návrhárok Vivien Babicovej, Michaely Bednárovej, Ľubice Poncik a dvojice Mateja a Veroniky Rabadovcov.

Posledná aktualizácia: 6. októbra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať