V ôsmich krajských slovenských mestách zodpovedajú žiadateľom doplňujúce otázky, ktoré sú spojené s novou eurofondovou výzvou MK SR pre regionálnu kultúru. Obce a samosprávy môžu od 10. augusta žiadať rezort o dotáciu až do výšky 200 000 eur na modernizáciu svojich kultúrnych domov, mestských divadiel, ale aj múzeí, galérií, knižníc, hvezdární alebo planetárií.

Od 30.8.2021 do 10.9. 2021 ministerstvo kultúry ako sprostredkovateľský orgán pre IROP v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF a územnými samosprávami pripraví dohromady osem informačných seminárov. Tie budú zamerané na detailnú prezentáciu výzvy, ale aj diskusiu, či pomoc žiadateľom pri predkladaní žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

„Nová eurofondová výzva, na ktorú regióny roky čakali, je pre ministerstvo kultúry veľmi dôležitá. Preto sme už pri jej spustení deklarovali, že v úzkej spolupráci s územnými samosprávami v blízkej dobe pripravíme informačné semináre, na ktorých sa budú môcť žiadatelia opýtať na rôzne otázky, ktoré sú spojené s novou výzvou pre regionálnu kultúru. Po týždni od vyhlásenia výzvy môžeme zodpovedne povedať, že tento prísľub sme naplnili a koncom augusta vyrážame do všetkých krajských miest na Slovensku,“ povedala štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.

„Výška dotačnej výzvy, ktorú rezort vyhlásil minulý týždeň je 15 miliónov eur. V prípade vysokého záujmu a kvality projektov sme pripravení navýšiť celkovú sumu výzvy. Som presvedčená, že práve tieto finančné prostriedky významne pomôžu zlepšiť podmienky pre rozvoj kultúry práve v regiónoch, kde ľudia žijú,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová.

Každý samosprávny kraj zabezpečí v dostatočnom predstihu rozposielanie pozvánok na jednotlivé informačné semináre. Je potrebné, aby žiadatelia svoju účasť nahlásili práve prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bude súčasťou pozvánky do každého krajského mesta. Účasť na seminároch je bezplatná a počet účastníkov je obmedzený na 2 osoby za organizáciu.

„Pri tvorbe výzvy sme sa od začiatku snažili jej podmienky zjednodušiť, pretože naším cieľom je, aby samosprávy a obce pripravili dobré a zmysluplné projekty. Som rád, že tento cieľ sa nám podarilo v tejto výzve naplniť,“ dodal gen. riaditeľ eurofondovej sekcie MK SR Tibor Bohó.

Ministerstvo kultúry realizuje dotácie pre regionálne kultúrne inštitúcie ako sprostredkovateľský orgán v rámci eurofondov – konkrétne prioritnej osi č. 7. (REACT-EÚ).

HARMONOGRAM INFORMAČNÝCH SEMINÁROV

Posledná aktualizácia: 18. augusta 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať