Ministerka kultúry Natália Milanová dnes absolvovala stretnutie s riaditeľom Múzea SNP Stanislavom Mičevom. Na stretnutí mu oznámila ukončenie jeho pôsobenia na poste generálneho riaditeľa k 30.9.2021. Vymenovanie a odvolanie riaditeľa Múzea SNP patrí do kompetencie ministerky kultúry podľa jeho zriaďovacej listiny.

Riaditeľom alebo riaditeľkou Múzea SNP musí byť človek, ktorý zabezpečí riadny chod inštitúcie a bude spĺňať všetky náležitosti, ktoré mu udeľuje zákon či interné pravidlá. Keďže zriaďovateľom Múzea SNP je Ministerstvo kultúry SR, jeho riaditeľ musí zabezpečiť tiež realizáciu rozhodnutí MKSR do chodu organizácie. Súčasné vedenie tak, bohužiaľ nekoná a prichádza aj k viacerým pochybeniam pri riadení múzea, preto bolo ministerstvo kultúry nútené pristúpiť k tomuto kroku.

Múzeum SNP čakajú organizačné zmeny, preto je v jeho čele potrebné vedenie, ktoré tieto zmeny uvedie do života. Podľa zámeru ministerstva kultúry digitalizačné centrum múzea prejde pod odbornú správu Slovenskej národnej galérie, ktorá má dlhoročné skúsenosti s riadením digitalizácie predmetov kultúrnej hodnoty v Bratislave a vo Zvolene. Zároveň národná expozícia v Auschwitz-Birkenau bude presunutá pod správu Múzea holokaustu v Seredi, kde podľa názoru odborníkov obsahovo patrí.

O poverení nového riaditeľa alebo riaditeľky budeme následne informovať.

Posledná aktualizácia: 20. septembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať