Vo veku 75 rokov zomrel dlhoročný riaditeľ Múzea židovskej kultúry prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. Informovali o tom v piatok 29. apríla viaceré spravodajské médiá.

Pavol Mešťan bol významným predstaviteľom židovskej komunity na Slovensku. Pôsobil ako dlhoročný riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Bol tiež námestníkom generálneho riaditeľa SNM pre Úsek múzeí národnostných menšín.

Vyštudoval slovenčinu a dejiny. Po roku 1989 pôsobil aj v akademickej sfére, napríklad na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre. Od roku 2013 bol členom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Česť jeho pamiatke.

Posledná aktualizácia: 29. apríla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať