Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel v sobotu 16. júla dlhoročný fotoreportér Československej tlačovej kancelárie (ČSTK), neskôr Tlačovej agentúry SR (TASR) Drahotín Šulla. Agentúre TASR to potvrdila rodina zosnulého.

Drahotín Šulla sa narodil 6. septembra 1932 v Trnave. V roku 1952 maturoval na Vyššej poľnohospodárskej škole v Olomouci. Fotografovaniu sa začal intenzívne venovať v rokoch 1959 – 1979, kedy pôsobil v Senici. Prispieval do novín a časopisov, stal sa podpredsedom Zväzu slovenských fotografov (ZSF) a spoločne s Jánom Náhlikom obnovil fotografickú skupinu Retina.

Medzinárodná federácia fotografického umenia FIAP udelila v roku 1970 Drahotínovi Šullovi titul AFIAP. V roku 1981 sa stal fotoreportérom ČSTK a od roku 1993 TASR. Od roku 1983 bol členom Slovenského syndikátu novinárov a od roku 1984 aj členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov.

Drahotín Šulla získal čestný titul Autor ZSF (1981) a Zlatý odznak ZSF za mimoriadne záslužnú činnosť v prospech slovenskej fotografie (1987). V roku 2019 dostal Cenu ministerky kultúry za celoživotné dielo v oblasti fotografie.

Česť jeho pamiatke.

 

Posledná aktualizácia: 27. júla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať