Slovenská filharmónia so zármutkom oznamuje, že vo štvrtok 29. septembra popoludní nás navždy opustil  Ing. Jozef Tkáčik, významná osobnosť spojená s touto inštitúciou od roku 1975.

Vzťah Ing. Jozefa Tkáčika (3. októbra 1942 – 29. septembra 2022) k hudbe a umeniu sa datuje od detstva.  Po znemožnení štúdia na Konzervatóriu v Košiciach z dôvodu vtedajšieho režimu nevyhovujúceho kádrového profilu absolvoval Fakultu politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej. Svoju profesnú kariéru začal ako odborný referent Ministerstva práce a sociálnych vecí, neskôr sa stal vedúcim odboru vo vtedajšom Československom rozhlase v Bratislave.

V období rokov 1975 – 1978 zastával funkciu ekonomického námestníka riaditeľa Slovenskej filharmónie. Po ukončení práce v Slovenskej filharmónií zastával posty riaditeľov v ďalších dvoch významných kultúrnych inštitúciách: Slovenskom fonde výtvarných umení a následne v  Ústredí ľudovej a umeleckej výroby.

Profesionálne a ľudské kvality Jozefa Tkáčika si vyslúžili uznanie pracovníkov Slovenskej filharmónie, ktorého dôsledkom bolo začiatkom 90. rokov minulého storočia jeho navrhnutie na post prevádzkovo – správneho námestníka. Dňa 2. októbra 1996 bol menovaný riaditeľom Slovenskej filharmónie, od 1. júna 2000 bol na základe menovania ministrom kultúry Milanom Kňažkom generálnym riaditeľom. Úzko spolupracoval  so šéfmi umeleckých telies Slovenskej filharmónie: šéfdirigentmi  Ondrejom Lenárdom, Jiřím Bělohlávkom, zbormajstrami Janom Rozehnalom, Blankou Juhaňákovou  a umeleckými vedúcimi Slovenského komorného orchestra Bohdanom Warchalom a Ewaldom Danelom.

V roku 2004 bol na poste generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie vystriedaný Marianom Lapšanským. V období rokov 2005 – 2008 stál na čele Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. V čase svojho tamojšieho pôsobenia  vymenoval na post šéfdirigenta Jakuba Hrůšu, hlavným hosťujúcim dirigentom bol Tomáš Hanus.

Po ukončení pôsobenia v Zlíne sa Jozef Tkáčik opäť ujal práce v Slovenskej filharmónii. V rokoch 2008 – 2016 zastával post technického námestníka, respektíve riaditeľa pre technickú prevádzku. Najvýznamnejším počinom tohto obdobia bola v rokoch 2009 – 2012 rekonštrukcia budovy Reduty, ktorá prebiehala pod gesciou Mariana Lapšanského a Jozefa Tkáčika.

Posledná rozlúčka s Ing. Jozefom Tkáčikom bude v stredu 5. októbra 2022 o 14:45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

 

Posledná aktualizácia: 30. septembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať