Vo štvrtok 29. júla 2021 vo večerných hodinách zomrel JUDr. Dušan Roll, zakladateľ a dlhoročný generálny komisár Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).

Dušan Roll sa narodil 28. januára 1928 v Martine, kde maturoval na miestnom gymnáziu. Po štúdiách na Právnickej fakulte a Vysokej škole stavebnej v Bratislave pôsobil vo vydavateľstve Osveta a neskôr vo vydavateľstve Mladé letá. Bol riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby.

Patril k popredným osobnostiam slovenského kultúrneho života. V roku 1963 bol jedným zo spoluzakladateľov významného podujatia Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Dlhé obdobie až do roku 2006 zastával funkciu generálneho komisára BIB, neskôr pôsobil naďalej ako čestný predseda Medzinárodného komitétu BIB. Bol viceprezidentom a prezidentom Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY),  prezidentom medzinárodnej poroty Ceny Hansa Christiana Andersena, taktiež členom umeleckej komisie UNICEF v New Yorku a viacerých medzinárodných porôt v rámci UNESCO. Zakladal aj medzinárodný filmový festival Agrofilm Nitra a pôsobil v porotách mnohých medzinárodných filmových festivalov.

Česť jeho pamiatke.

 

Posledná aktualizácia: 30. júla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať