V sobotu (6.2.) zomrel dlhoročný vedúci redaktor vydavateľstva Mladé letá Peter Čačko. Od roku 1996 do roku 1999 bol vedúcim oddelenia knižných veľtrhov v Národnom literárnom centre v Bratislave (Literárne informačné centrum) a v priebehu rokov 1999 – 2007 riaditeľom Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA v Bratislave.

Počas svojho života vystriedal viacero profesii ako publicista, autor článkov, recenzií, reportáží, rozhovorov, lektorských posudkov, odborných referátov. Preložil vyše 70 knižných titulov (prevažne pre mládež) a poviedok z ôsmich jazykov (z angličtiny, ruštiny, poľštiny, chorvátčiny, slovinčiny, srbčiny, češtiny a lužickej srbčiny). Čačko vyše štvrťstoročia viedol redakciu exportu v Mladých letách, v ktorej za ten čas vyšli pôvodné slovenské knihy v 19 jazykových mutáciách v celkovom počte vyše šesťsto titulov.

Česť jeho pamiatke!

Posledná aktualizácia: 9. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať