Dňa 26. decembra 2022 zomrel Anton Cepka, významný slovenský šperkár a dizajnér, ktorý výrazne ovplyvnil celú povojnovú generáciu modernistických šperkárov v celej Európe.

Anton Cepka patril k svetovo uznávaným umelcom a bol zakladateľskou osobnosťou českého a slovenského moderného šperku druhej polovice 20.storočia. Jeho tvorba však presahovala šperkársku tvorbu smerom k objektu, konštruktívno-kinetickému objektu, sochárstvu a smerom k monumentálnej tvorbe určenej pre verejný priestor.

Štúdium Anton Cepka absolvoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u sochárky Aleny Novákovej. V 60. rokoch 20. storočia sa etabloval na medzinárodnej scéne najmä konštruktivistickým výtvarným prejavom, ktorý integroval najmä do brošní a prívesov.

Vo svojej tvorbe inklinoval k používaniu materiálov ako biele striebro, optické sklo, kamene, prostredníctvom ktorých vytváral priestorovo koncipované diela.

Jeho dokonalá remeselná zručnosť sa prepájala s filozofiou doby, so snahou priniesť obrazy progresívneho sveta do umeleckej tvorby, jeho diela pripomínali technologický pokrok, futuristickými formami odkazuje k letu alebo vesmíru.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj: www.vsvu.sk

Posledná aktualizácia: 4. januára 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať