V noci z 30. 12. na 31. 12. 2022 po ťažkej chorobe zomrela PhDr. Blanka Snopková, PhD., dlhoročná pracovníčka a od roku 2018 riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

V roku 1988 nastúpila do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ako čerstvá absolventka Katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Začala pracovať na Oddelení služieb čitateľom, neskôr jej kroky viedli na Oddelenie doplňovania a spracovania fondov a napokon na Oddelenie bibliografie. Pôsobila v rozličných oblastiach knihovníckej praxe. Od práce s čitateľmi v požičovni a študovniach prešla cez vecnú katalogizáciu knižničných dokumentov až po zostavovanie vedeckých a odborných štúdií v recenzovaných domácich a zahraničných zborníkoch a odborných periodikách. Bola autorkou a spoluautorkou personálnych a tematických bibliografií, bibliografických slovníkov, zostavovateľkou a redaktorkou vedeckých zborníkov, odbornou garantkou bibliografickej databázy Pamäť mesta Banská Bystrica.

Podieľala sa na príprave a realizácii vedeckých konferencií, bola organizačnou a odbornou garantkou odborných seminárov pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou.

Dlhoročnú knižničnú prácu zúročovala aj na pôde celoštátnych odborných pracovných skupín knižničného systému. Bola dlhoročnou členkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a zakladajúcou členkou občianskeho združenia Pro Bibliothecae. Od roku 2012 bola členkou správnej rady Slovenskej asociácie knižníc, niekoľko období bola členkou Ústrednej knižničnej rady MK SR.

V rokoch 2012 až 2015 externe pôsobila na Katedre európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde svoje vedomosti odovzdávala študentom.

Česť jej pamiatke!

Zdroj: https://svkbb.eu/

Posledná aktualizácia: 11. januára 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať