Vo veku 86 rokov zomrela v nedeľu (3.1.) slovenská archeologička, historička a pedagogička Tatiana Štefanovičová. „Pani profesorka bola vynikajúca, medzinárodne uznávaná archeologička, historička, špecialistka na stredovekú architektúru a zároveň aj skvelý človek ochotný vždy poradiť, či pomôcť,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay.

„Počas svojho pôsobenia na Univerzite Komenského vychovala celú generáciu slovenských i zahraničných archeológov. Počas celej svojej kariéry sa aktívne angažovala v boji za ochranu pamiatok. Jej početné vedecké publikácie sú trvalým prínosom pre poznanie stredoeurópskeho stredoveku a našich najstarších národných dejín,“ doplnil Ruttkay. Slovenská archeológia prišla podľa jeho slov o jednu zo svojich kľúčových osobností.

Tatiana Štefanovičová sa narodila 10. marca 1934 v Bratislave. V rokoch 1953 – 1958 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala v Mestskom múzeu v Bratislave, v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. Od roku 1964 pôsobila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1992 ako profesorka.

Už ako čerstvá absolventka vysokoškolského štúdia sa venovala výskumu na Bratislavskom hrade v čase, keď prevládali názory, že lokalita nemá archeologický potenciál. Štefanovičová počas dôsledného archeologického výskumu objavila a preskúmala základy včasnostredovekého kostola, veľkomoravské hroby a veľkomoravský val.

S odstupom času sa vďaka jej práci ukázalo, že lokalita Bratislavského hradu spĺňa charakter celoeurópskeho významu. Výsledky výskumu publikovala v samostatnej monografii Bratislavský hrad v 9. – 12. storočí (1975), ktorej predchádzalo viacero štúdií avizujúcich zásadnosť nálezov.

V rokoch 1991 – 1998 bola vedúcou katedry archeológie a v rokoch 1992 – 1998 pôsobila ako prodekanka FiF UK. Po absolvovaní študijného pobytu v Grécku na úplnom začiatku pedagogickej kariéry otvorila pre slovenskú archeológiu novú tému – výskum kontaktov medzi gréckou civilizáciou a ranostredovekým svetom strednej Európy.

Bola spoluzostavovateľkou prvého zväzku diela Dejiny Bratislavy: Brezalauspurc – na križovatke kultúr (2012). V rokoch 2009 – 2015 sa aktívne zaujímala o nové objavy keltsko-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade a aj v médiách sa zasadzovala za ich prezentáciu a zachovanie.

V roku 2005 jej prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 6. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať