Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva pokračuje. Získajú podporu 1 milión eur.

22. apríla 2021

Ministerstvo kultúry predstavilo detaily úspešného projektu na obnovu hradov so zapojením nezamestnaných, ktorý pokračuje aj v tomto roku. Zmeny sa týkajú financovania projektu i ústretovejšieho a efektívnejšieho nastavenia výzvy.  História projektu  Iniciatíva...

Výberové konanie na riaditeľa alebo riaditeľku KULT MINOR je vyhlásené

20. apríla 2021

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v utorok (20.4.) výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR). Rovnako ako pri ostatných výberových konaniach, aj v...

Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu

20. apríla 2021

Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva osoby pôsobiace...

Zomrela herečka Emília Došeková

19. apríla 2021

Vo veku nedožitých 84 rokov zomrela v pondelok 19. apríla herečka Emília Došeková. Informovalo o tom Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Emília Došeková sa narodila 14. júna 1937 v Bratislave a detstvo prežila v...

Ministerstvo organizuje online konferenciu Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel

19. apríla 2021

Po založení Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel (platforma) v auguste minulého roka Ministerstvo kultúry pokračuje v aktivitách zameraných na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Jednou z nich je online konferencia...

Verejnosť môže hlasovať o najkrajšej obnovenej pamiatke za roky 2018 – 2019

15. apríla 2021

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a Nadácia SPP sú dlhoročnými partnermi súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. SPP na svojom facebookovom profile Vaše SPP...

Hľadáme nové vedenie Pamiatkového úradu. Prihlášky je možné podávať ešte 7 dní.

15. apríla 2021

Jedným z aktuálne vyhlásených výberových konaní Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je výberové konanie na generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR). Záujemcovia a záujemkyne môžu posielať prihlášky ešte posledných...

Hľadáme nové vedenie pre ÚĽUV. Prihlášky je možné podávať ešte 7 dní.

8. apríla 2021

Ministerstvo kultúry vyhlásilo 15. marca výberové konanie na generálnu riaditeľku alebo generálneho riaditeľa jednej zo svojich zriaďovaných inštitúcií – Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu môžu svoje prihlášky posielať ešte...

ministerka Natália Milanová a štátna tajomníčka Zuzana Kumanová

Predstaviteľky rezortu kultúry sa stretli s Rómami a Rómkami pôsobiacimi v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu

8. apríla 2021

Ministerka kultúry Natália Milanová a štátna tajomníčka Zuzana Kumanová sa pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov stretli prostredníctvom on-line konferencie so zástupcami Rómov žijúcich na Slovensku, vrátane dvoch poslancov a poslankyne Národnej rady....

Hľadáme nové vedenie Pamiatkového úradu. Na podávanie prihlášok ostáva 15 dní.

7. apríla 2021

Ministerstvo kultúry vyhlásilo 22. marca 2021 výberové konanie na generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR). Záujemcovia a záujemkyne môžu posielať svoje prihlášky do 23. apríla 2021.  ...

Do výberového konania na vedenie Slovenského centra dizajnu prišla jedna prihláška

7. apríla 2021

Ministerstvo kultúry SR má aktuálne vyhlásené tri výberové konania na obsadenie miesta vedúcich zamestnancov, ktorí sú štatutárnym orgánom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Jedno z uvedených výberových konaní je na...

Hľadáme nové vedenie pre ÚĽUV. Na podávanie prihlášok ostáva 15 dní.

1. apríla 2021

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 15. marca výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa ÚĽUV. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 16. apríla. Od nového vedenia sa očakáva...