Na filmovom festivale v Sydney sa predstavia slovenské súčasné filmy aj Pacho, hybský zbojník

30. marca 2022

V austrálskom meste Sydney sa tento rok už po deviaty raz koná Český a slovenský filmový festival, ktorý tamojším divákom ponúkne sedem dlhometrážnych a päť krátkometrážnych slovenských a koprodukčných filmov. Popri dielach súčasnej slovenskej...

Divadlo Nová scéna vyhlásilo súbeh na pôvodný slovenský muzikál pre mladých tvorcov aj divákov

29. marca 2022

Divadlo Nová scéna vyhlásilo súbeh na vytvorenie a následnú realizáciu pôvodného autorského slovenského hudobno­‑dramatického diela (muzikálu) ľubovoľnej témy a hudobného charakteru so zacielením na mladého diváka pre tvorcov do 40 rokov (vrátane). Cieľom...

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 – Výzva na zasielanie nominačných návrhov

28. marca 2022

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky oznamujú, že redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrneho dedičstvo, vyhlasuje 31. ročník výročných cien časopisu, ktoré sú udeľované za najpozoruhodnejšie...

Opera SND pozýva: Ján Cikker – Vzkriesenie

22. marca 2022

Strhujúce operné dielo významného slovenského skladateľa, ktorým začala tvorivá etapa zhudobňovania veľkých námetov svetovej literatúry. Začiatok apríla sa bude v Opere SND niesť v znamení výnimočného hudobného zážitku – koncertného uvedenia opery...

POZVÁNKA: Divadelný knižný trh

15. marca 2022

Divadelný ústav srdečne pozýva na 1. Knižný divadelný trh, kde na návštevníkov a návštevníčky okrem množstva kníh o divadle čaká pútavý program. Výťažok z predaja publikácií venujú usporiadatelia na pomoc Ukrajine prostredníctvom...

Nová dráma/New Drama 2022

9. marca 2022

Osemnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama, ktorý organizuje Divadelný ústav, sa uskutoční 16. – 21. mája 2022 v Bratislave. Do hlavného programu vybrala dramaturgická rada deväť inscenácií, ktoré sa budú uchádzať o...

Žigmund Bubics – BISKUP, UMELEC, DONÁTOR

9. marca 2022

SNM-Spišské múzeum v Levoči v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pozýva na výstavu Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor. Výstava prezentuje významnú osobnosť cirkevného, kultúrneho a...

Divadlo Nová scéna – DOMOV PRE UKRAJINU

8. marca 2022

Divadlo Nová scéna sa zapája do aktivít na pomoc utečencom pred vojnou v Ukrajine. Spoločne so Slovenskou humanitnou radou organizuje dňa 8. marca 2022 v priestoroch bratislavskej Starej tržnice charitatívnu zbierku a...

Činohra SND odohrá inscenáciu Láskavé bohyne na pomoc Ukrajine

8. marca 2022

Činohra Slovenského národného divadla uvedie v utorok 8. marca 2022 živý prenos predstavenia Láskavé bohyne. Svojich divákov vyzýva, aby namiesto kúpy online vstupenky podporili Činfond. Takto vyzbierané prostriedky venuje na pomoc Ukrajine. ...

Návštevnosť SNM a pandémia – k číslam z roku 2019 sa múzeum priblíži najskôr o dva roky

24. februára 2022

Slovenské národné múzeum (SNM) zaznamenalo v druhom roku pandémie koronavírusu v roku 2021 mierne zvýšenie návštevnosti v porovnaní s rokom 2020, kedy pandémia udrela prvýkrát. Všetkých 18 špecializovaných múzeí SNM v minulom roku navštívilo 606 776  návštevníkov, oproti...

DRAMATICKY MLADÍ – 13. ročník súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov

24. februára 2022

Divadelný ústav vyhlasuje 13. ročník súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať...

Bienále divadelnej fotografie

17. februára 2022

Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav. Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na...