Kultúra znevýhodnených skupín – podprogram 2.5 – termín predkladania žiadostí do 11. augusta 2023

Kultúra znevýhodnených skupín – podprogramy 2.1 – 2.6 – termín predkladania žiadostí do 12. decembra 2022

Posledná aktualizácia: 20. júla 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať