Slávnostné oceňovanie knihovníčok

28. marca 2019

Marec – mesiac knihy sa zavŕšil slávnostným oceňovaním slovenských knihovníčok. Ministerka kultúry včera vyznamenala jedenásť žien, ktoré zasvätili svoj profesijný život knihovníctvu. Svoje povolanie vykonávajú už desaťročia s plným nasadením a zanietenosťou...

MINISTERKA NA OSLAVÁCH OSLOBODENIA BANSKEJ BYSTRICE

25. marca 2019

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa dnes zúčastnila pietneho aktu pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Banská Bystrica. Položením venca k Pomníku hrdinom sovietskej a rumunskej armády si šéfka rezortu kultúry uctila pamiatku...

77. VÝROČIE PRVEJ MASOVEJ DEPORTÁCIE ŽIDOVSKÝCH ŽIEN

25. marca 2019

Na svete žije čoraz menej pamätníkov, ktorí prežili násilné deportácie do koncentračných táborov. Onedlho nám ostanú len pamätné tabule a pomníky. Je preto dôležité stretávať sa na týchto piétnych miestach a pripomínať...

Ministerka na Livre Paris

18. marca 2019

Ministerka kultúry navštívila medzinárodný knižný veľtrh Livre Paris. Podporila našu expozíciu „Bratislava, pozvané mesto a prispela k prezentácii našej literatúry a k zvýšeniu povedomia Francúzov o Slovensku. Návštevu veľtrhu využila aj na...

Gratulácia Pavlovi Sečkárovi

12. marca 2019

K životnému jubileu, osemdesiatym narodeninám, ministerka kultúry Ľubica Laššáková srdečne zablahoželala Pavlovi Sečkárovi, predsedovi SZPB – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Do ďalších rokov života mu zaželala pevné zdravie, naďalej veľa elánu a...

Návšteva hradu Ľubovňa

11. marca 2019

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková navštívila hrad Ľubovňa. Prezrela si jeho historickú expozíciu posledných majiteľov hradu z rodu Zamoyských a komnatu princezien z rodu de Bourbon. Súčasťou Ľubovnianskeho múzea je tiež otvorený depozitár...

KRST KNIHY „SPIŠ • K DEJINÁM LIEHOVARNÍCTVA A OVOCINÁRSTVA“

9. marca 2019

Ministerka pokrstila knihu o bohatých dejinách liehovarníctva a ovocinárstva na Spiši od autorov Miroslava Števíka a Miroslavy Sanigovej.

Marec – mesiac knihy

4. marca 2019

Rezort kultúry začal marec – mesiac knihy podporou slovenského knihovníctva. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes s viceprimátorom Banskej Bystrice Jakubom Gajdošíkom prestrihla pásku znovozrekonštruovaných priestorov absenčných služieb Štátnej vedeckej knižnice v Banskej...

Historický okamih pre podporu tradičnej slovenskej kultúry

1. marca 2019

Ministerka kultúry a predseda vlády dnes na tlačovej konferencii v Očovej predstavili jedinečný projekt „Folklór – duša Slovenska“. Projekt podporí aktivity folklórnych súborov a individuálnych ľudových umelcov v celkovej sume 1,5 milióna...

Nový šat Pevnosti v Komárne

26. februára 2019

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková spolu so štátnym tajomníkom Konrádom Rigóm sa dnes zúčastnili slávnostného odovzdávania zrekonštruovaných priestorov našej najrozsiahlejšej kultúrnej pamiatky v Komárne, ktorej obnova sa realizuje z dotácií Ministerstva kultúry SR.