KONTRAKTY NA ROK 2009
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 

Číslo kontraktu Organizácia
MK – 527/2008 -102/16 359 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 35.2 kB)
MK – 544/2008 -102/16 361 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 35.4 kB)
MK – 547/2008 -102/16 362 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 35.7 kB)
MK – 550/2008 -102/16 363 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 38.4 kB)
MK – 537/2008 -102/16 366 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 31.2 kB)
MK – 554/2008 -102/16 367 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 31.3 kB)
MK – 555/2008 -102/16 368 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 36 kB)
MK – 553/2008 -102/16 369 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava (pdf, 31 kB)
Dodatok č. 2 (pdf, 31 kB)
MK – 535/2008 -102/16 370 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 35.8 kB)
MK – 560/2008 -102/16 371 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 44.4 kB)
Dodatok č.1 (pdf, 44.4 kB)
MK – 548/2008 -102/16 372 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 36.6 kB)
MK – 545/2008 -102/16 373 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 30.9 kB)
MK – 549/2008 -102/16 374 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 36.2 kB)
MK – 538/2008 -102/16 375 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 32.4 kB)
MK – 540/2008 -102/16 376 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 31.8 kB)
MK – 543/2008 -102/16 377 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 35.6 kB)
MK – 542/2008 -102/16 378 Štátne divadlo, Košice (pdf, 57 kB)
MK – 536/2008 -102/16 379 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 35.2 kB)
MK – 546/2008 -102/16 380 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 38.4 kB)
MK – 534/2008 -102/16 381 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 32.9 kB)
MK – 564/2008 -102/16 382 Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, Bratislava
(pdf, 38.2
kB)

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať