Výberové konanie Ministerstva kultúry SR na pozíciu novej riaditeľky alebo nového riaditeľa BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, bolo ukončené.

Zápisnica z výberového konania je zverejnená na webovom sídle MK SR. Výberová komisia po neverejnom a verejnom kole (30. mája  a  31. mája 2022) a po následnom vyhodnotení výberového konania odporučila ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať do funkcie riaditeľky BIBIANY uchádzačku Zuzanu Liptákovú.

Ministerka kultúry Natália Milanová sa po preštudovaní zápisnice z výberového konania stotožnila s odporúčaním výberovej komisie a do funkcie novej riaditeľky BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti sa rozhodla vymenovať uchádzačku Zuzanu Liptákovú.

Bodové aj slovné hodnotenie komisie je zverejnené na podstránke výberového konania. Ministerstvo kultúry zároveň zverejnilo aj video z verejného vypočutia v zmysle smernice MK SR č. 8/2021.

Posledná aktualizácia: 10. júna 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať