Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 15. marca výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa ÚĽUV. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 16. apríla. Od nového vedenia sa očakáva vízia, ktorá skĺbi pokračovanie bohatej 75-ročnej tradície ÚĽUV s inovatívnymi prístupmi a aktuálnymi trendmi v kultúrno-kreatívnom priemysle.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

ÚĽUV bolo založené v roku 1945. Jeho hlavnými činnosťami sú dokumentovanie výskytu tradičných remesiel a ľudových výrob, starostlivosť o zbierky a dokumentačné fondy, vydávanie odborných publikácií a časopisu o remeslách, organizovanie výstav, festivalov a prezentácií remesiel, organizovanie záujmových kurzov remesiel, propagácia ľudovej umeleckej výroby a poradenstvo, knižničné a informačné služby a medzinárodná spolupráca s partnerskými inštitúciami. Popri tom ÚĽUV zároveň prevádzkuje 5 predajní v Bratislave, Banskej Bystrici, Tatranskej Lomnici a v Košiciach.

Výzvy pre nové vedenie ÚĽUV

Víziou ministerstva kultúry je, aby ÚĽUV ako jeho zriaďovaná inštitúcia pod novým vedením nielen pokračovalo v realizácii svojich základných činností, ale popri tom zároveň reagovalo na súčasné trendy v kultúre a vďaka tomu prinášalo inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej umeleckej a remeselnej výrobe. Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky sa preto vo svojich projektoch rozvoja a riadenia majú zamerať na ÚĽUV ako priestor pre jedinečné živé stretnutia s tradičnou ľudovou umeleckou výrobou, ale aj jej presahom do súčasného umenia a dizajnu.

Aktuálna pandemická situácia prinesie budúcemu štatutárovi alebo štatutárke ÚĽUV výzvu prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať ľudovú umeleckú výrobu a zaistia jej dostupnosť pre širokú odbornú i laickú verejnosť.

Úlohou nového vedenia bude okrem iného tiež návrh riešenia umiestnenia a modernizácie Múzea ľudovej umeleckej výroby a efektívneho a kreatívneho využitia priestoru v Bratislave.

Ďalšími prioritami bude predloženie vízie efektívneho, progresívneho a udržateľného financovania inštitúcie, jej činností, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov resp. stabilizovanie personálnej situácie v organizácii.

Výberové konanie na nové vedenie ÚĽUV prebieha podľa novovytvorenej smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Do výsledku aktuálne prebiehajúceho výberového konania, najdlhšie však do 30. júna 2021, je dočasne poverená vedením ÚĽUV Mgr. Eva Ševčíková.

 

Viac informácií o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 1. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať