Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na rokovaní vlády SR Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026. Hostiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry bude v roku 2026 jedno slovenské mesto spolu s jedným mestom z Fínska. Výzvu na predloženie prihlášok slovenských miest s ambíciou prihlásiť sa zverejní Ministerstvo kultúry SR najneskôr 18. decembra 2019.

SR bude v roku 2026 nositeľom prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Predstavuje výnimočnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho vplyvu. „Európske hlavné mesto kultúry je dobrá šanca pre Slovensko, aby sa podelilo o svoju bohatú kultúru a tradície s celou Európou. Teší ma, že kultúra je prostriedkom, ktorým sa upevňujú vzťahy medzi krajinami, uviedla ministerka Ľubica Laššáková. Ako pozitívny príklad uviedla Košice, ktoré sa v SR stali prvým EHMK v roku 2013.

EHMK je jedným z najambicióznejších a najznámejších európskych kultúrnych projektov. Napĺňajú sa ním viaceré ciele – chrániť a podporovať bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať medzinárodnú popularitu miest vďaka kultúre a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s inými sektormi.

SR prostredníctvom Ministerstva kultúry SR zverejní ešte v decembri 2019 Výzvu na predloženie prihlášok slovenských miest s ambíciou zapojiť sa do projektu EHMK – SR 2026. Víťazné slovenské mesto bude známe najneskôr v decembri 2021. V celom procese výberu zohráva kľúčovú úlohu 12-členná skupina nezávislých odborníkov. Ministerstvo kultúry SR usporiada 17. januára 2020 Informačný deň s cieľom sprostredkovať verejnosti informácie o celom procese výberu EHMK v SR na rok 2026.

Históriu titulu Európske mesto kultúry začali písať grécke Atény v roku 1985. Od roku 2001 sú každoročne za držiteľa titulu EHMK zvolené dve mestá z členských štátov EÚ. V rokoch 2021, 2024, 2028, 2030 a 2033 sa ako tretie mesto pripojí zástupca z kandidátskej krajiny, potenciálnej kandidátskej krajiny alebo krajiny, ktorá je súčasťou Európskeho združenia voľného obchodu a zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-unia-107.html.

 

<< späť

Posledná aktualizácia: 12. februára 2020 / MKSR Admin

Zdieľať