Spisovná slovenčina je opäť bohatšia, a to vďaka 5. vydaniu Krátkeho slovníka slovenského jazyka. V príručke, na základe odborných poznatkov, pribudli nové pomenovania, nové významy už jestvujúcich pomenovaní, ako aj nové aktuálne i ustálené slovné spojenia a frazeologické jednotky. Dokumentujú dynamiku vývoja spoločnosti, ktorá nevídanou rýchlosťou mení všetky oblasti nášho života, vrátane jazyka ako dorozumievacieho prostriedku.

V spisovnej slovenčine je najnovšie „povolené“ blogovať, ememeskovať či esemeskovať, kamerovať alebo sa prostredníctvom notbuku prihlásiť na fejsbuk. Napríklad slovo kufor už nepomenúva iba „schránku na šatstvo či obuv“, ale 5. vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka prináša aj jeho nový hovorový význam ako „priestor v automobile na ukladanie batožiny“.

Slovníkové informácie tohto typu plnia mimoriadne dôležité poslanie. Vymedzujú hranice medzi spisovným jazykom a nespisovnými útvarmi slovenského jazyka a ich výrazovými prostriedkami, čím prispievajú k zvyšovaniu jazykovej kultúry.

Ministerstvo kultúry zodpovedné za starostlivosť o štátny jazyk a jeho ochranu na odporúčanie Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministerky kultúry,  vyhlásilo nedávno 5. vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka za jednu zo základných kodifikačných príručiek. Tým, že najnovšia kodifikačná príručka poskytuje odpovede na otázky súvisiace s výkladom významov jednotiek slovnej zásoby, ktoré vznikajú pri každodennom používaní slovenčiny, stáva sa pre odborníkov i laikov spoľahlivým poradcom v otázkach jazyka.

Posledná aktualizácia: 29. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať