Jednou z aktuálnych priorít ministerstva kultúry je nový národný projekt, vďaka ktorému poskytne v rokoch 2022-2023 na obnovu slovenského kultúrneho dedičstva celkovú podporu vo výške takmer 8,2 milióna eur. Len pred pár dňami rezort uzavrel prvé kolo výzvy, v ktorej podporil 15 národných kultúrnych pamiatok. Dnes spúšťa druhé kolo, v ktorom dostanú šancu ďalší žiadatelia.

Druhé kolo výzvy je spustené – termín predloženia žiadostí je do 25. augusta

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so zapojením sa do tejto výzvy je možné využiť nasledované kontakty: e-mail: info.hrady@ culture.gov.sk, telefón: +421 2 20482 815, Ing. Zuzana Magyar. Oznámenie s prílohami je k dispozícii TU.

V prvom kole výzvy sme podporili 15 národných kultúrnych pamiatok

V prvom kole sa do výzvy prihlásilo 19 subjektov, z toho 15 bolo podporených na základe hodnotenia odbornej komisie. Žiadosti pochádzali z Banskobystrického, Košického, Prešovského a  Trenčianskeho kraja.

Podporené boli: Hrad Modrý Kameň, Hrad Markušovce, Hrad Revište, Hrad Šariš, Soľnohrad (Zbojnícky hrad), Hrad Sokoľ, Hrad Divín, Hrad Slanec, Hrad Brekov, Holumnický hrad, Hrad Čičva, Kláštor Kartuziánov, Hrad Šášov, Kláštor Paulínov / kostol ruina a Kláštor premonštrátov Bzovík. Realizáciou predložených projektov sa plánuje vytvoriť cca 260  pracovných miest pri obnove pamiatok.

Nový národný projekt pomôže rómskej menšine aj slovenským hradom

Nový národný projekt je pokračovaním úspešnej dlhoročnej iniciatívy obnovy hradov so zameraním na podporu nezamestnaných, ktorá fungovala od roku 2011 v spolupráci s ministerstvom práce (MPSVaR). Potom ako minulý rok už MPSVaR ukončilo financovanie tejto formy pomoci, záchranné koleso hodil práve rezort kultúry vo výške 1 milióna eur. Tento rok rezort kultúry do obnovy pamiatok zapojí ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Vďaka novému projektu bude na obnove pamiatok v rokoch 2022-2023 participovať rómska menšina, ktorá pomôže pamiatkam na Slovensku a zároveň bude dostávať pracovné príležitosti na všetkých úrovniach pri ich obnove. Od pomocných pracovníkov, odborných pracovníkov, koordinátorov a majstrov, to znamená od základných, cez stredné až po vyššie pracovné funkcie pri danej obnove. Podmienkou je, aby aspoň 60% zamestnaných pochádzalo z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Z projektu sa budú financovať mzdy všetkých skôr spomenutých pracovných pozícií. Množstvo pracovníkov zamestnaných na obnove danej pamiatky bude určené podľa jej veľkosti – pamiatka do veľkosti 1/2 hektára môže zamestnať až 15 zamestnancov a pamiatka s veľkosťou viac ako 1/2 hektára do 30 zamestnancov.

Administratívne jednoduchý proces umožní a uľahčí žiadateľom zaslanie výzvy

Proces zapojenia sa do národného projektu ministerstvo kultúry čo najviac zjednodušilo, aby ho sprístupnilo čo najväčšiemu počtu subjektov. Na svojej webstránke zverejnilo výzvu s jednoduchým formulárom, ktorý žiadatelia vyplnia, ak sa chcú stať súčasťou projektu.

Oprávnené obdobie výzvy je od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 s možnosťou predĺženia do 31. októbra 2023 v prípade dostupnej alokácie. Žiadatelia teda majú možnosť spätnej refundácie oprávnených výdavkov.

Oprávneným územím výzvy sú všetky kraje okrem bratislavského a obnovované pamiatky musia byť v intraviláne alebo extraviláne obcí, ktoré sa nachádzajú v Atlase marginalizovaných rómskych komunít z roku 2013 alebo v jeho novšej verzii.

Posledná aktualizácia: 22. augusta 2022 / MKSR Admin

Zdieľať