Výberové konanie ministerstva kultúry na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Národného osvetového centra bolo ukončené

V zmysle smernice MK SR č. 8/2021 bola na podstránke výberového konania Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka – Národné osvetové centrum zverejnená zápisnica z výberového konania a tiež videozáznam z verejného vypočutia . Výberová komisia po neverejnom a verejnom vypočutí (21. októbra 2022 a 3. novembra 2022) na základe bodového hodnotenia odporučila ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra uchádzača Erika Kriššáka.

Bodové a slovné hodnotenie uchádzačov členmi výberovej komisie je súčasťou zápisnice .

Ministerka kultúry sa po preštudovaní zápisnice z výberového konania s výsledkom výberového konania a odporúčaním výberovej komisie stotožnila a do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra vymenuje Erika Kriššáka.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie 10. júna 2022. Do výberového procesu dostal rezort kultúry do termínu 31. júla 2022 tri prihlášky, a to konkrétne od dvoch kandidátok a jedného kandidáta: Jarmily Ištokovej, Veroniky Vasilovej a Erika Kriššáka. Pred verejným vypočutím z výberového konania zo zdravotných dôvodov odstúpila uchádzačka Jarmila Ištoková. Počas verejného vypočutia, ktoré sa konalo vo Dvorane Ministerstva kultúry SR 3. júla, sa členom komisie, ale aj verejnosti, nakoniec predstavili jedna kandidátka a jeden kandidát.

Výberové konanie sa riadilo pravidlami smernice MK SR č. 8/2021 o výberových konaniach, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup.

Mgr. Erik Kriššák celý svoj profesionálny život pôsobí v kultúre. Od roku 2020 je dočasne poverený vedením Národného osvetového centra, predtým pôsobil v riadiacich pozíciách v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, v Národnom osvetovom centre, na Ministerstve kultúry SR a v Slovenskom filmovom ústave. Absolvoval vysokoškolské vzdelanie na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako hodnotiteľ alebo ako člen projektového tímu vo viacerých projektoch z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (napr. „Kreatívne centrum Trnava“, grantový program Ars Bratislavensis, pre IROP PO3, „EDLocal“, „Antena“) a ako člen mnohých pracovných skupín pre oblasť informatizácie a digitalizácie (napr. v rámci IROP, ako expert za SR v Expertnej skupine členských štátov EÚ pre digitalizáciu a digitálne uchovávanie).

Národné osvetové centrum je profesionálnou organizáciou s viac ako 60 ročnou históriou, bolo založené v roku 1958. Poslaním organizácie je odborná, metodická, koordinačná, teoretická, analytická, informačná, dokumentačná a konzultačná činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti, výskum a realizácia štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, vyhlasovanie, odborné a metodické riadenie, koordinácia a financovanie realizácie postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a realizácia profesijného a občianskeho vzdelávania v oblasti kultúry.

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať