Už nielen Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, občianski aktivisti, architekti a urbanisti, ale aj odborníci na akustiku a vibrácie upozorňujú na vážne problémy, ktoré by prinieslo vybudovanie električkovej trate pred novou budovou Slovenského národného divadla tak ako to plánuje developer s podporou Magistrátu hlavného mesta Bratislava.

Výsledky meraní autorov odbornej vibroakustickej štúdie, ktorú si nechal vypracovať rezort kultúry, hovoria v neprospech vybudovania koľajovej trate na vyvýšenej stavebnej konštrukcii reprezentujúcej viadukt či estakádu ponad podzemné garáže a technické priestory SND. Vyvýšené stavebné konštrukcie sa z hľadiska vibroakustiky výrazne prejavujú nízkofrekvenčným dunivým hlukom a vibráciami, s ktorými sa už každý z nás stretol pri prejazde koľajového vozidla cez most, viadukt či estakádu. Tento dunivý hluk sa niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je aj prípad priestorov SND.

„Ak odborníci v akustickej štúdii dokazujú, že variant električkovej trate pred novou budovou SND, ktorý presadzuje Magistrát hlavného mesta Bratislava, môže kultúre spôsobiť nenávratné škody, verím, že tento odborný názor bude rešpektovaný všetkými stranami. V tejto veci totiž nejde o politiku, ale o kultúru,“ poznamenala ministerka kultúry Natália Milanová.

Experti, na čele ktorých stál prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc., na základe získaných meraní skonštatovali, že prípadné prejazdy električiek pred novou budovou SND by vygenerovali akustické nízkofrekvenčné vlnenie a dunivý hluk, ktoré môžu negatívne ovplyvniť akustické prostredie v  sálach SND. Okrem toho z vykonaných experimentálnych meraní vibrácií odborníci našli aj zhodu vlastných frekvencií stavebných komponentov (stien, podlahy) budovy s budiacimi frekvenciami generovanými koľajovými vozidlami pri ich prejazde na vyvýšenej konštrukcii (viadukte).

„Potvrdzuje to aj veľmi výrazný pomer efektívnych rýchlostí kmitania (vibrácií), ktorý je viac než 10-násobne vyšší na vyvýšenej stavebnej konštrukcii (estakáde, viadukte) ako na zemnom podloží,“ píše sa v analýze.

Odborníci merali vplyvy prejazdov električiek na viacerých miestach v rámci hlavného mesta, a to napríklad aj v Petržalke pri Jantárovej ceste, kde našli konštrukčnú podobnosť (vyvýšenú konštrukciu – viadukt) k navrhovanej trase pred novou budovou SND.

„Pomer efektívnych hodnôt zrýchlenia vibrácií je viac ako 5,2-násobne vyšší na viadukte ako na zemnom podloží, čo výrazne zvyšuje nepriaznivé únavové pôsobenie na budovu SND,“ upozorňujú experti. Dopĺňajú, že „vybudenie vlastných frekvencií vlastných tvarov stavebných konštrukcií nie je závislé od rýchlosti koľajového vozidla.“ Čiže ani návrh spomaliť prechod vozidiel električky pred SND nezabráni negatívnym akustickým a vibračným dopadom.

Rovnako sa zamerali aj na vplyv prejazdov električiek v okolí historickej budovy SND a budovy Slovenskej filharmónie (SF), ktoré potvrdili nežiaduce namáhanie stavebných konštrukcií.

Vďaka tomu tak mohli konštatovať, že aj v tomto prípade výrazné dynamické namáhanie vyvýšenej stavebnej konštrukcie (estakády, viaduktu) prostredníctvom maximálnej hodnoty zrýchlenia a efektívnej hodnoty zrýchlenia je nielen v tomto projekte, ale aj dosiaľ realizovaných projektoch jedným z ukazovateľov rýchlejšieho únavového poškodenia budovy SND.

Vedenie ministerstva kultúry aj preto už začiatkom augusta požiadalo primátora Bratislavy Matúša Valla o zriadenie pracovnej skupiny. Tá by mala nezávisle posúdiť všetky zistenia odborníkov a navrhnúť riešenia, ktoré nielen zabránia prípadnému stavebnému narušeniu novej budovy SND a jej prevádzky, ale predovšetkým zaručia nerušený kultúrny zážitok návštevníkom a návštevníčkam našej prvej divadelnej scény.

Štúdiu pre ministerstvo kultúry vypracovali experti zo Slovenskej technickej univerzity, ktorí pracujú v tejto oblasti desiatky rokov, pričom ich dlhoročná práca sa stretla s mnohými pozitívnymi ohlasmi nielen na domácej, ale aj medzinárodnej scéne. Prof. Žiaran je vedúci odbornej skupiny Technika znižovania hluku a kmitania Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV. Spracoval 135 noriem z oblasti kmitania, akustiky a mechaniky a zúčastňuje sa na procese prijímania medzinárodných akustických noriem, z oblasti hluku a vibrácií riešil 120 projektov pre prax, má za sebou 20 prezentovaných pozvaných a plenárnych prednášok na zahraničných kongresoch a konferenciách, aktívnu účasť na 202 medzinárodných kongresoch a konferenciách doma a v zahraničí, je editorom a predsedom redakčnej rady vedeckého recenzovaného zborníka Noise and Vibration in Practice.

Studia_SND

CV_prof Ziaran

 

Posledná aktualizácia: 28. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať