Do procesu verejného vypočutia na post generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky dostalo Ministerstvo kultúry SR do termínu 16. decembra 2021 prihlášky od dvoch uchádzačov.

Dňa 12. januára 2022 koordinátorka procesu verejného vypočutia spoločne s riaditeľkou osobného úradu MK SR a predsedom poradného orgánu pre proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky otvorili v budove Ministerstva kultúry SR obálky od prihlásených uchádzačov. Dvaja kandidáti splnili všetky potrebné náležitosti podľa Oznámenia o verejnom vypočutí – Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 

V najbližších dňoch uchádzači absolvujú hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou. Na základe daného pohovoru, troch referencií uvedených uchádzačmi a minimálne jednej referencie vyplývajúcej zo životopisu personálna poradkyňa vypracuje personálne profily uchádzačov a preverí ich schopnosti a odborné znalosti. Výsledok následne predloží na prípravnom stretnutí členom poradného orgánu (prvá časť druhého kola). Po prvej časti druhého kola sa uskutoční druhá časť druhého kola procesu verejného vypočutia. Do druhej časti druhého kola postupujú všetci uchádzači, ktorí splnili všetky formálne kritériá v prvom kole a absolvovali hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou. V druhej časti druhého kola poradný orgán vyberie uchádzačov, ktorí budú pozvaní do tretieho kola.

Termín tretieho kola procesu verejného vypočutia, ako aj mená členov poradného orgánu a postupujúcich kandidátov zverejní ministerstvo kultúry na svojom webovom sídle v najbližších týždňoch.

Posledná aktualizácia: 13. januára 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať