V stredu 25. januára 2023 boli v budove MK SR otvorené obálky od štyroch prihlásených uchádzačov a uchádzačiek v procese verejného vypočutia na post generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla. Koordinátorka procesu verejného vypočutia po kontrole prihlášok vo štvrtok 26. januára potvrdila, že kandidáti a kandidátky splnili potrebné formálne náležitosti podľa oznámenia o procese verejného vypočutia

V najbližšom období uchádzači a uchádzačky absolvujú hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou priamo menovanou ministerkou kultúry na odporúčanie osobného úradu MK SR. Na základe predmetného pohovoru a troch referencií uvedených uchádzačmi a uchádzačkami personálna poradkyňa vypracuje profily uchádzačov a uchádzačiek, preverí  ich schopnosti a odborné znalosti. Hodnotenie následne predloží na druhé kolo poradnému orgánu.

V druhom kole procesu verejného vypočutia  poradný orgán zhodnotí hĺbkové pohovory a neverejne vypočuje uchádzačov a uchádzačky. Po tomto procese bude nasledovať tretie kolo – verejné vypočutie kandidátov a kandidátok, ktoré bude vysielané naživo za účasti verejnosti.  Po ukončení tretieho kola budú členovia poradného orgánu hlasovať o uchádzačoch a uchádzačkách, ktorí a ktoré nebudú odporúčaní a odporúčané ministerke ako vhodní kandidáti / vhodné kandidátky na obsadenie pozície generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky SND.

Termín tretieho kola (verejného vypočutia), ako aj mená kandidátov a kandidátok i členov poradného orgánu zverejní Ministerstvo kultúry SR v lehotách určených príslušnou smernicou.

Posledná aktualizácia: 26. januára 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať