Prvá konferencia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel (platforma) sa uskutoční už koncom tohto týždňa. Ministerstvo kultúry vo štvrtok, 29.4.2021,  prinesie od 9:00 hod. zaujímavý program venovaný téme strategickej podpory KKP na úrovni rezortov a samospráv.

Po úvodnom otvorení konferencie a predstavení činnosti platformy bude nasledovať prvá z dvoch moderovaných diskusií. Diskutovať sa bude o postavení kultúrnych a kreatívnych sektorov naprieč dotknutými rezortmi, so snahou poukázať na nevyhnutnosť medzirezortnej spolupráce v tejto oblasti, ako aj zdôrazniť prínos kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre aktivity v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí a environmentálnej stability v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Pozvanie prijali zástupcovia rezortov hospodárstva, zahraničných vecí a európskych záležitostí, dopravy a výstavby, či životného prostredia.

Na diskusiu následne nadviažu ďalšie časti programu ako prednáška zahraničného experta Ragnara Siila z Estónska, v ktorej poukáže na dôležitosť komplexného strategického prístupu tak, aby bol kultúrny a kreatívny priemysel ako objekt záujmu zahrnutý do všetkých príbuzných politík a stratégií daného územia. Venovať sa bude aj základným atribútom, na ktorých stojí každé kreatívne mesto.

Partneri projektu CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne regióny následne v praxi ukážu, akú strategickú podporu poskytujú kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu v ich regióne.

Záver konferencie bude venovaný druhej moderovanej diskusii o strategickom prístupe miestnej a regionálnej samosprávy ku kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu v slovenskej praxi. Diskusia má poskytnúť konkrétne skúsenosti miest a regiónov z tvorby a implementácie strategických dokumentov pre kultúru a kultúrny a kreatívny priemysel a ich odporúčania pre samosprávy, ktoré zvažujú prípravu podobných dokumentov. Do diskusie pozvanie prijali zástupcovia slovenských (Nitra, Trenčín, Trnava, Košice, Žilina) aj českých samospráv (Brno, Plzeň, Ostrava).

 

PROGRAM

9:00 – 9:20  Začiatok konferencie a predstavenie činnosti platformy

9:20 – 11:00 Moderovaná diskusia o medzirezortnej spolupráci v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu medzi ministerstvami

Moderuje: Slavomíra Salajová

11:10  – 12:10 Prednáška o strategickom prístupe ku kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu na miestnej a regionálnej úrovni

Prezentujúci: Ragnar Siil

12:10 – 12:30 Príklady dobrej praxe projektu CREADIS3: Emilia Romana, Baskicko

12:30 – 14:00 Moderovaná diskusia o strategickom prístupe miestnej a regionálnej samosprávy ku kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu v slovenskej praxi

Moderuje: Milota Sidorová

 

Konferencia bude vysielaná naživo prostredníctvom sociálnej siete Facebook na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel.

Pripojte sa aj vy: https://www.facebook.com/events/1185747291848245/

 

 

Posledná aktualizácia: 27. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať