Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle odhalil vážne ekonomické nedostatky. Vyplácanie odmien výrazne nad rámec rozpočtu alebo fakturovanie služieb ľuďmi za to isté, čo mali v popise práce ako interní zamestnanci. Interný audit ministerstva kultúry zistil aj ďalšie nedostatky najmä vo finančnej oblasti, nezrovnalosti v účtovníctve, či porušovanie Zákonníka práce.

„Situácia v Slovenskom národnom divadle je vážna. Zverejnený audit poukázal iba na vrchol ľadovca problémov,“ uviedla na margo výsledkov vnútorného auditu ministerka kultúry Natália Milanová.

Prečerpaný rozpočet na mzdy

Napriek výrazne obmedzenej divadelnej sezóne Slovenské národné divadlo (SND) vyplácalo osobné príplatky a odmeny ešte vo vyššej miere ako počas predchádzajúcich plnohodnotných sezón.  K 30.6. 2020 vyplatilo SND príplatky k mzdám vo výške 133 percent rozpočtu a odmeny dokonca vo výške až 177 percent rozpočtu.

„Musím sa priznať, že tomu nerozumiem. V čase, keď sa v divadle hralo minimálne, niektoré zložky ani len netrénovali, tak divadlo vyplácalo oveľa vyššie príplatky a odmeny ako po minulé roky. Považujem to za minimálne nezodpovedné,“ konštatovala ministerka kultúry s tým, že na vyplácanie odmien a príplatkov nie je podľa predpisov divadla žiaden právny nárok a o ich vyplatení rozhoduje riaditeľ divadla. „Podľa mňa by sa mal pri rozhodovaní o odmenách a príplatkoch riadiť aktuálnou ekonomickou situáciou SND,“ dodala Natália Milanová.

Audit navyše zistil, že poverený generálny riaditeľ Peter Kováč vo februári 2020 neoprávnene valorizoval všetky platy zamestnancov SND o desať percent, napriek tomu, že takéto navýšenie nemal nijako kryté rozpočtom divadla ani kontraktom s ministerstvom kultúry. Týmto konaním vznikol schodok až 1,6 milióna eur oproti bežnému rozpočtu.

Dvojité vyplácanie zamestnancov

Audit zároveň odhalil, že v niekoľkých prípadoch Slovenské národne divadlo vyplácalo svojich zamestnancov dva krát za tú istú prácu. Raz ako interných pracovníkov a druhýkrát cez externé firmy, ktorých boli štatutármi. Zároveň však zamestnanci nemali povolenie od vedenia SND na podnikanie.

Audit na vzorke dvoch zamestnancov zistil, že SND si objednalo služby réžie a scénografa cez externé firmy. V oboch prípadoch však štatutári oboch spoločností boli zároveň internými zamestnancami divadla a objednané služby mali dokonca v popise práce. Podľa auditu tak ide o hrubé porušenie finančnej disciplíny a nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.

Ďalším problémom bolo systematické vyplácanie honorárov za komparz interným zamestnancom, ktorí sa ho zúčastnili v rámci pracovného času, čo je zároveň aj porušenie interných pravidiel samotného divadla.

Ministerstvo kompenzovalo straty z pandémie

SND malo v roku 2020 pôvodne dostať zo štátneho rozpočtu 18,5 milióna eur, no úpravami sa štátny príspevok navýšil až na 21,5 milióna (z toho na mzdy 12,3 mil. eur). Ministerstvo kultúry prispelo divadlu mimoriadnou COVID-ovou pomocou vo výške až 1,5 milióna eur (najviac zo všetkých inštitúcií) na vykrytie strát spôsobených pandémiou. Časť peňazí išla na vrátenie už zaplateného vstupného, aby v septembri mohlo divadlo začať novú sezónu bez podlžností voči divákom. Ďalšia časť mimoriadnych financií bola určená na opravu havarijných stavov vybavenia, na ktoré divadlo nemalo peniaze.

„Audit ukázal, že finančné riadenie SND bolo dlhodobo podceňované a nové vedenie divadla bude musieť oveľa lepšie zodpovednejšie hospodáriť s verejnými peniazmi. Bude nevyhnutný skutočný ekonomický ozdravný plán divadla,“ uzavrela ministerka kultúry Natália Milanová.

Kompletná správa z vnútorného auditu v SND je prístupná na webstránke ministerstva kultúry, konkrétne tu:

Závery z vnútorného auditu v organizácii Slovenské národné divadlo

Ministerstvo zároveň tento rok vykonalo vnútorné audity aj v ďalších inštitúciách. Záverečné správy sú prístupné tu:

www.culture.gov.sk/ministerstvo/vnutorny-audit/vnutorne-audity-vykonane-v-roku-2020/

Posledná aktualizácia: 10. decembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať